تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
مجله mahdiraji - صفحه 9

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word

مقدمه
فصل اول
کلیات
تاریخچه سالمونلا
شکل سالمونلا
خصوصیات محیط کشت
خواص بیوشیمیایی
ساختمان پادگنی سالمونلاها
اهمیت پرگنه‌های S,R در آزمایشهای سرمی
تغییرات پادگنی
فرمول آنتی ژنتیک
طبقه بندی سالمونلاها
طبقه‌بندی سالمونلاها
طبقه‌بندی کامفم- وایت
حساسیت نسبت به باکتریوفاژها
مقاومت
سهم
بیماریزائی و مکانیسم عمل آن
فصل دوم
سالمونلوز در پرندگان
وسعت واگیری و پراکندگی سالمونلا
دوره بیماری
اپیدمیولوژی سالمونلا
راههای انتقال بیماری
کیفیت بیماریزائی سالمونلا
علائم بیماری
کلیات سالمونلوز در پرندگان
بیماری پلوروم (اسهال سفید)
عامل بیماری
طرز واگیری بیماری پلوروم
انتقال بیماری
علائم بیماری و دوره آن
علائم روی لاشه
علائم بیماری در مرغهای بالغ
علائم کالبد گشائی
تشخیص پلوروم
کنترل و پیشگیری در جوجه ‌مرغها
کنترل و پیشگیری در بالغین
درمان ناقلین
تیفوئید مرغان
عامل بیماری
خصوصیات کشت
خصوصیات بیوشیمایی
بیماریزائی در انواع پرندگان
سربیماری
نشان‌های بیماری
آثار کالبد گشائی
تشخیص
کنترل و پیشگیری
واکسیناسیون
بیماری پاراتیفوئید پرندگان
شیوع، انتشار و اثرات اقتصادی بیماری
سبب شناسی
مواد لازم جهت رشد
شکل پرگنه‌ها
خواص شیمیایی
مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی و فیزیکی
قدرت زندگی پاراتیفوئیدها در بسر، مواد غذائی و گرد و خاک
قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه کشی
مدت پایداری در خاک،‌ آب و گیاهان
مدت پایداری در روی پوسته تخم مرغ و محتویات آن
مقاومت در مقابل آنتی بیوتیک و داروهای ضدعفونی
ساختمان پادگنی
فرمول پادگن و پراکندگی سالمونلاها در طیور
زهرابه
بیماریزائی
بیماریزائی در پرندگان جوان
بیماریزائی در پرندگان بالغ
واگیری پارا تیفوئید
طرز انتقال بیماری بوسیله ناقلین و حاملین
انتشار مستقیم عامل بیماری بوسیله تخمدان آلوده
آلودگی از طریق پوسته تخم مرغ
علائم بیماری
شکل حاد بیماری در جوجه مرغها
جراحات کالبد گشائی
تشخیص
جدا کرد عامل بیماری و تشخیص آن
سرولوژی
درمان پیشگیری و کنترل
بهداشت تخم مرغ و وسایل جوجه‌کشی
تولید تخم مرغ، جمع آوری و نگهداری آن
بهداشت گله مادر
طرز ضدعفونی تخم مرغها
تمیز نمودن ماشین و اتاق جوجه کشی
بهداشت محیط جوجه کشی
شرایط بهداشتی در طول پرورش جوجه
آزمایشات سرولوژیکی
ایمنی ساختن
بیماری آریزونوز
انتقال، ناقلین، مخازن
درمان و پیشگیری
فصل سوم
درمان سالمونلوز در طیور
کنترل و پیشگیری سالمونلوز در طیور
واکنشهای سالمونلا در طیور
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word

1- دکتر زهرائی صالحی، تقی، استاد یار دانشگاه تهران، کتاب سالمونلا، پایا نامه ساختار آنتی ژنی سالمونلا تیفی موریوم و استفاده از آن جهت تشخیص و ردیابی عفونتهای ناشی از این باکتری
2- فصل نامه مرکز تحقیقات کشاورزی و دامپروری، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
3- راهنمایی کنترل عفونتهای سالمونلایی وزطاربت کشاورزی انگلستان، ترجمه واحد تحقیقات و مطالعات موسسه سرم سازی رازی کرج. مقالات پژوهش و دانش
4- حسین خان ناظر عبدالله و موسوی نسبت مبارکه فصل الله ، اعضای هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز. نحوه پیشگیری از سالمونلوز در طیور، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
5- مؤذنی جولا غلامرضا و درخان فرامین، اعضای مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس، نفش فلور میکروبی روده در پیشگیری از کلوینزاسیون سالمونلادر جوجه ‌های عاری از جرم، مقالات پژوهش و دانش مؤسسه رازی کرج
6- حین خان ناظر عبدالله، گروه بهداشت و کنترل مواد غذائی دانشکده دامپزشکی و ابراهیمی کهریز سنگی عزیزالله، دانش آموخته دانشکده دامپزشکی شیراز کاربرد مدفوع طیور بالغ در پیشگیری از سالمونلوز در جوجه‌ها
7- رضوی لر و دود کتاب میکروبهای بیماری زا در مواد غذائی
8- بابا علی، غلام حسین. برسی سالمونلوز در گوسفندان ایران پایان نامه د امپزشکی
9- برین، عباس. بررسی میزان آلودگی گربه‌های اطراف تهران به سالمونلا، پایان نامه دانشکده دامپزشکی
10- بزرگمهری فرد، محمد حسن. تعیین میزان حساسیت باکتریهای بیماری زای طیور نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف، پایان‌نامه دانشکده دامپزشکی
11- بزرگمهری فرد، محمد حسن، بررسی یک واگیری سالمونلوز در قنادی در اثر سالمونلا نیوپرت و تحقیق درباره بیماری زای این سویه در جوجه و موش پایان نامه دانشکده دامپزشکی
12- حقیقت، منوچهر . بررسی ناقلین سالمونلا در شترهای ایران پایان نامه دانشکده دامپزشکی
13- شیمی. احمد. سالمونلوز در ایران، پایان نامه دانشکده دامپزشکی، نهمین کنگره پزشکی ایران
14- کیوانفر، هادی . یک مورد واگیری کشنده سالمونلوز در قناری و مرغ عشق مربوط به سالمونلا تیفی موریوم. پایان نامه دانشکده دامپزشکی
15- شفا، فرج‌الله، باکتریها. انتشارات دانشگاه تهران

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقیق سالمونلوز در طیور با word

16- Bozorgmehrifard, M.H, (1976) contribution, ale tude dela salmonellose aviaire Dans les elevages de poulets aux environs, De tehran Revue med vet. 127, 7.1062-
17- B.R. cupta and B.B. Nalik (1977)use of 9R strain of sal-gallinarum as vaccine against sal- pullorum infection in chicks. Indian vererineryresearch institute, 331-
18- Gordon, R,F, (1977). Poultry diseases. Bailliere tindall London, 20-
19- Moore.W.E.C. (1977) personal connunication
20- M.S.Hofstand and B.W. calnek (1978) diseases of poultry seventh edition. Iowa state university press, 79-
21- Snoeyenbos, G.H.olgaM.Weinak and C.F, Smysex(1977) protecting chicks and poults from salmonellac by oral administration of normal Gut microflora Avian disease, 22No.2,273-
22- Willians,J.E and A.D. whittmore (1973) Mictotesting for avian salmonellosis, proc. 77th. Ann. Meetus.an. Hilth Assoc. 607-
23- Wilson , G.S. and Miles A:A (1975) principlesof Bactriology, Virology and Immunity. Vol.1-p- 839, 918-
Vol.2-p-2080-
24- Willames (1976)Avian S.Munellosis Diseases of Pultry sixth edition. IOWA STATE un IVERSITY PRESS, 79-
25- Calnek, B.W; etal; (1991) Disease of pultry. 9th Edition; PP.12-
26- Ferris,k; Freichs, W.M; (1987): Salmonella serotypes from Animals and Related sources Reported During The Fiscal year. Proc 92 nd Annu Meet us Anim Health Assoc, PP. 349-
27- Geissley, H; Youssef, Y.I; (1981): persistence of Arizona Hinshawii In or on Materials used In poulty Houses. Zvian pathol Zo: 359-
28- Sobeh,f. Y; Vadehra, D.v; (1984): vomparixon of Enterotoxin production by S,enteritidis in Laboratory Media, Milk and Meat, Indian Jurnal of Medicine Res 79:28-
29- Joklik, w,k; Willett, H.P; Amos, D.B, wilfert, C.m. (1988): Zinsser Microbiology. 19 th Edition, PP. 475-
30- Murray, P.R; etal; (1990); Medical Microbiology. Pp.203-
31- Baron, S; Jennings, p; (1992) , Medical Microbiology. 3th Edition . pp. 317-
32- Fantasia, M; Filetici, E; (1994): salmonella enteritidisin Italy Int-j-foodmicroabiology, Jan; 21(1-2):pp.7-
33- Bernard, D; etal; (1993): Microbiology. Ath Edotion, pp. 576-
34- Esteban, E; etal; (1993): use of ribotyping for characterization of salmonella serotypes. Hurnal of clinial Microbiology. 32(2):pp 233-
35- Rantala, Morjatta and . E. Nurmi (1973) prevention of the growth of soinfantis in chicks by the flora of the clementry tract of chickens. By. Poult. Sci. 24,627-
36- Rigbg. C.T.R. pettit, and A, Roberson (1973) the effect of normal in testinal flora on the s.carrier state in poultry with special reference to S. Thom pson and s- typhi muriu. Proc. Intnl. Sy,p- salmonella and prospect for control
37- Kumar, M.C; etai; (1974): studies on Natural In fection and Egg transmission of Arizona Hinshawii 7:17.8 In Turkeys. Avian Dis. ! 8: 416-
38- Silva, E.n; Hipolito, O; (1978): salmonella strains isolatins from the digestive tract of breeding chickens and apparently normal turkeys and in chick Embryos pros 16 th world’s poult conger, pp. 101-706.

مقدمه

بدون شک بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی که در زمینه علم پزشکی، دارو سازی زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میکروبیولوژی است. جهان امروز با مشکل کنترل میکروبهای بیماری‌زا بخصوص در کشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند

یکی از این میکروبها سالمونلا است که باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می‌شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به نسل بشری می‌زند

یکی از راههای شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طیور آلوده به این میکرو ارگانیسم است. این آلودگی‌ها در طیور به سالمونلا ممکن است ناشی از تیفوئید طیور، بیماری پولوروم، پاراتیفوئید طیور و آریزونوز باشد. این بیماری همواره خسارات سنگین زیادی به اقتصاد کشور و جامعه بهداشت زده و همواره بهداشت بشری را تهدید کرده است

با توجه به طولانی بودن دوره‌ بیماری و مقاومت زود هنگام سویه‌‌های سالمونلایی به آنتی بیوتیکها کنتر و درمان این بیماری مشکل است ازاین رو برای مبارزه با این بیماری باید از رشد و تکثیر باکرتی در کانون ایجادآلودگی جلوگیری شود

انتقال بیماری سالمونلوز بیشتر از طریق دستگاه گوارش است. بنابراین آب و مواد غذایی آلوده و منشع مهم ایجاد سالمونلاوز است که باید آب را با روشهای تصفیه مناسب عاری از پاتوژن کنیم و در بین مواد غذایی گوشت طیور را باید با روشهای صحیح عمل آوریم و عرضه کنیم چون گوشت طیور یکی از مساعدترین ماده غذایی برای رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1)

به امید داشتن جامعه‌ای عاری از آلودگی و بیماری و کشوری شاداب و تندرست

خانواده آنتروباکتریاسه (Enterobacteriacea Familly)

این خانواده  از تعداد زیادی باکتری گرم منفی تشکیل شده که قرابت نزدیکی با هم دارند و در آب و خاک: ماد در حال فساد، گیاهانی، دستگاه گوارش انسان،حیوانات و حشرات یافت می‎شوند

از آنجاییکه جایگاه طبیعی باکتری‌ها در روده انسان و حیوانات میباشد آنها را اصطلاحاً میکروبهای روده‌ای می‌نامند. برخی از اعضای این خانواده نظیر شیگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ویرسینا (yersinia) پاتوژن واقعی می‌باشند. در صورتیکه برخی دیگر نظیر اشریشیا کلی (E,coli) کلبسیلا (Klebsiella) و پروتئوس (Proteus)، فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوانات بوده و در شرایط خاصی بیماری‌زا واقعی می‌شوند. (1 و 2 و 3)

هما باکتری‌های این خانواده در شرایط هوازی و بی‌هوازی رشد کرده و به اصطلاح بی هوازی اختیاری هستند. همچنین گلوکز را تخمیر و نیترات را به نیتریت تبدیل می کنند (به استثنای اروینیا (Erwinia). عدم حضور فعالیت سیتوکروم اکسیداز در این باکتری‌ها مشخصه مهم می‌باشد، چرا که آنترو باکتریاسه را از بسیاری از باسیلهای گرم منفی غیر تخمیر کننده (هوازی مطلق) متمایز می‌نماید همه باکتری‌های این خانواده بجز شیگلا کاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31)

طبقه‌بندی خانواده آنترو باکتریاسه بیش از سایر میکروارگانیسم ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.  تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند که خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باکتری روده‌ای ، پاتوژن‌های مهمی برای انسان بوده و از نمونه‌مرضی جدا می‎شوند. 72 گونه دیگری به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاییکه باکتریهای روده‌ای هاگ ایجاد نمی‌کنند به آسانی در اثر حرارت و غلظت‌های کم مواد ضد عفونی کنتده و باکتری کش معمولی از بین می‌روند. در این ارتباط ترکیبات هالوژنه فرم آلوئید، بتا گلوتار آلدئید و مواد فنلی اثر باکتر کشی روی باکتریها دارند

کلر زدن به آب در کنتارل انتشار پاتوژن‌های روده‌ای نظیر عامل تب حصبه مؤثر است. (1 و 29) این باکتریها همچنین نسبت به املاح صفراوی و برخی رنگها مقاومندو از این رو از این مواد در تهیه محیطه‌های غنی کننده و انتخابی استفاده می‌شود(32)

سالمونلوز

انتشار جغرافیائی : جهانی

منشاء آلودگی

گونه‌های بسیاری از دامهای اهلی و وحشی (مخصولاً جوجه‌ها ، خوکها، گاوها، سگها و موشهای صحرائی) که بیمار بوده و بظاهر سالم باشند. انسان نیز می‌تواند ناقل باشد

عامل بیماری: باکتری‌های متعلق به گروه سالمونلا: ارگانیسمهای میکروسکوپی گرم منفی هستند که تشکیل اسپور نمی‌دهند و اغلب در دستگاه گوارشی دامهای  آلوده زندگی می‌کنند . آنها می‌توانند برای ماهها در آب و غذا زندگی کنند. صدها سویه از آن جود دارد

روش  انتقال: از طریق آب، علوفه خشبی یا سایر غذاها که توسط مدفوع ادرار، خون ناقلین آلوده شده باشد. منتقل می‌شود. سگها ، سوسکها و سایر حشرات همچنین جوندگان وحشی و پرندگان می‌توانند براحتی سالمونلاها را در محیط پخش نموده باعث آلودگی غذا و آب شوند

از طریق مصرف گوشت‌های مبتلا، تخم مرغها ، شیر یا غذاهای آلوده بیماری انتقال می‌یابد

نحوه ورود عامل بیماری به بدن میزبان

دستگاه گوارش، سالمونلاها از روده به خون عبور نموده و به ارگانیسم حمله ور می‌شوند، آنها   ممکن است در غدد لنفاوی ، کبد، کیسه ‌صفرا و طحال (ناقلین بهبود یافته یا سالم) لکالیزه شوند

بزرگترین خطر آلودگی

در فصول خشک که مگسها در اجتماعت دامهای پرورشی که فاقد احتیاطات بهداشتی هستند و در شرایط متراکم و پر جمعیت همچنین در دامهای جوان در فارمهای بسته (جوجه‌ها و خرگوشها) بیماری زیاد دیده می‌شود

این بیماری  همچنین در شرایط دسترسی (حمل و نقل، زایمان و بیماری‌ها) یا کمبودهای تغذیه‌ای به چشم می‌خورد

گونه‌های اصلی مستعد به بیماری

گاو، گاومیش‌ها، گوسفندان، بزها،خوکها ، اسبها، شترهای تندرو، جوجه‌ها، خرگوشها و انسان

دور کمون بیماری: از 12 ساعت تا چندین روز

یافته‌های درمانگاهی

سندرمهای مختلفی هستند: الف) شکل سپتی سمیک که همراه با تب بالا افسردگی ، مرگ در عرض 32 تا 48 ساعت

ب: فرم روده‌ای که شایعترین نوع است، تب، کاهش اشتها، اسهالات آبکی با مخاط و خون، درد روده‌ای ، تشنگی، گرفتاری‌های احتمالی برنشی و ریوی و عصبی، گانگرنه شده اندامهای انتهائی، (گوشها، دم، پاها) تورم مفصلی، سقط جنین،

ج: شکل تخفیف حدت یافته،

د: شکل مزمن که اغلب در آن اسهال مداوم، کاهش وزن، تب غیر منظم، گرفتگی راست معده می‌باشد

هـ: فرم بدون علامت

بیماری: ورن معدی، تب، تیفوئید و پاراتیفوئیدی و تبهای کشنده

تغییرات آسیب شناسی بدن

خونریزی ‌های سرسونی در مخاطات و سروزی می‌شود. در شکل روده‌ای : از آنتریت نزله‌ای همراه با نقاط خونریزی سرسوزنی در مخاطات گرفته تا شکل زخم شده گیهای مربوط به آنتریت هموراژیک دیده می‌شود.مدفوع آبکی با بوی گندیده و سطح شدن قسمتهای دستگاه گوارشی، عظیم شدن و خونریزی غد لنفاوی روده بند، عظیم شدن کیسه صفرا، کبد و طحال خونریزی‌های سرزونی در قلب و کلیه و سایر ارگانها، در اشکال مزمن، نواحی نکروز در روده کور و قولون و دستگاه گوارش دیده می‌شود. (2)

تاریخچه سالمونلا

در سال 1885 سالمون Salmon به اتفاق همکاش اسمیت Smith از خوکهائی که به بیماری طاعون مبتلا بودند  میکروبی را جدا ساختند آنرا باکتریوم سوئی پستیس Suipestis نامیدند

نامبردگان تصور کردند که این میکروب عامل بیماری طاعون خوک می‌باشد ولی بعدها روشن گردید که ویروسی پالش پذیر عامل اصلی بیمار طاعون خوک می‌باشد. میکروب کشف شده توسط سالمون و اسمیت که امروز سالمونلاکراسویس نامیده می‌شود عامل ثانوی است که اغلب موجب تشدید عوارض گوارشی در این بیماری میگردد. (15)

در سال 1885 گرتنر Duartner مواجه با مسمومیت غذائی در 57 نفر گردید، این اشخاص در اثر خوردن گوشت گاوی که در حال مرگ ذبح شده بود دچار استفراغ و اسهال شدید شده بودند. کرنتر از احشاء و امعاء اشخاص مرده و گوشت گاو ذبح شده میکروبی را جدا ساختند و آنرا با سیل گرنتر نام گذارد بعدها مشخص شد که باسل گرتنر همان سالمونلا اتترتیدیس S.Intertidis می‌باشد. (13 و15 )

در سال 1885 دنوبل Denobel در ناحیه  در ناحیه آئوتریک (نام محلی است در فرانسه) از مسمومیت غذائی میکروبی جدا نمودند. و آنرا باسیل آئوتریک نامید اما بعدها این باکتری بنام سالمونلاتیفی- موریوم S.typhimarium نام گذاری گردید. (15-13)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 37 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

چکیده  
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  
2-1- اهمیت موضوع  
3-1- بیان مسئله تحقیق  
4-1- هدف تحقیق  
5-1- فرضیات تحقیق  
6-1- قلمرو تحقیق  
7-1- روش تحقیق  
8-1- محدودیتهای تحقیق  
9-1- پیشینه ی تحقیق و منابع علمی  
10-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق  
11-1- ساختار تحقیق  
فصل دوم: مبانی و مفاهیم اساسی
1-2- مقدمه  
2-2- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت  
3-2- فرض واحد اندازه گیری  
4-2- ماهیت تغییر در قیمتها  
1-4-2 تغییرات عمومی در قیمتها  
2-4-2- تغییرات خاص در قیمتها  
3-4-2 تغییرات نسبی در قیمتها  
5-2- تأثیر تغییر سطح قیمت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری  
6-2- تورم  
7-2- سود  
8-2- سطح عمومی قیمتها  
9-2- حساب سود – واقعی یا صوری  
10-2- دو شیوه برای حسابداری تورمی  
11-2- شاخص قیمتها  
1-11-2- تعریف پارامترها  
12-2- روند قیمتها در ایران  
13-2- شاخص قیمتها در ایران  
14-2- تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی  
1-14-2- تأثیر بر جریان نقدینگی واحد اقتصادی  
2-14-2- قابلیت مقایسه  
15-2- اقلام پولی و غیر پولی  
16-2- تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام خاص  
1-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام پولی  
2-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام غیر پولی و حقوق صاحبان سهام  
17-2- تغییرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرمایه  
1-17-2 حفظ سرمایه مالی  
2-17-2  حفظ سرمایه بر حسب قدت خرید عمومی پول  
3-17-2 حفظ فیزیک سرمایه  
19-2- بهای تمام شده در مقابل ارزشهای متعارف جاری  
20-2- مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها  
21-2- ارزیابی بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها  
22-2- رهنمودهای مجامع حرفه ای  
1-22-2 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز  
2-22-2 حسابداری و تغییر قیمتها در آمریکا  
3-22-2 حسابداری تورمی در کانادا  
4-22-2 حسابداری تورمی در استرالیا  
5-22-2 سابقه ی تاریخی در ایران  
6-22-2 مقررات گزارشگری FASB شماره 33  
23-2- اهداف بیانیه شماره 33  
24-2 FADB پس از تصویب استاندارد شماره 33  
25-2- مقررات گزارشگری SSAP شماره 16  
26-2 مقایسه استاندارد FASB -33 با SSAP – 16  
27-2- استانداردهای بین‌المللی حسابداری در مورد گزارشگری تغییرات قیمت  
28-2- نظریات موافق و مخالف در مورد حسابداری بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت  
1-28-2 نظرات موافقین روش بهای تمام شده تاریخی / واحد پول ثابت  
2-28-2 نظرات مخالفین روش بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت  
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
1-3- مقدمه  
2-3- گردآوری اطلاعات  
1-2-3- جامعه آماری تحقیق  
2-2-3- نمونه های تحقیق  
3-2-3- دوره های مالی مورد آزمون  
3-3- روشهای آمار  
1-3-3- آزمون تی – استودنت  
4-3- روش آزمون فرضیه دوم و سوم  
5-3- نرم افزار آماری  
6-3- محدودیتهای تحقیق  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4- مقدمه  
2-4- تنظیم فرضیه ها  
3-4- روشهای جمع آوری اطلاعات  
1-3-4 تعیین شاخص ها برای تغییرات سطح عمومی قیمتها  
2-3-4 تعدیل صورتحساب سود و زیان بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها  
1-2-3-4 فروش  
2-2-3-4 بهای تمام شده کالاهای فروش رفته  
3-2-3-4 هزینه های عمومی و اداری  
4-2-3-4 هزینه های توزیع و فروش  
5-2-3-4 هزینه های مالی  
6-2-3-4 هزینه های جذب نشده  
7-2-3-4 سایر درآمدها و هزینه ها  
8-2-3-4 هزینه مالیات  
4-4- آزمون فرضیه اصلی در سال 1372  
5-4- آزمون فرضی اصلی در سال 1373  
6-4- آزمون فرضیه اصلی در سال 1374  
7-4- آزمون فرضیه اصلی برای سه سال  
8-4- آزمون فرضیه دوم و نتایج آن  
9-4- آزمون فرضیه سوم و نتایج آن  
10-4- علت کاهش سود تعدیل شده در مقایسه با سود تاریخی چیست؟  
فصل پنجم: نتایج تحقیق
1-5- مقدمه  
2-5- هدف از تحقیق  
3-5- خلاصه نتایج  
4-5- پیشنهادات  
5-5- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی  
منابع و مأخذ  
منابع فارسی  
منابع انگلیسی  
ضمایم  
چکیده انگلیسی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

1-           از مالیات چه می دانیم ، شماره 1 ، آذر 65 ، دفتر روابط عمومی و ارشاد وزارت اقتصاد و دارائی

2-           بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب ، تهران : بانک مرکزی ،

3-           پتراتسلندر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ، ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ اول تهران : انتشارات آستان قدس رضوی 1371

4-           ثقفی ، علی – تئوری حسابداری ، تهران : دانشگاه تربیت مدرس ،

5-           حیدرعلی، هومن ، پایه های پژوهش در علوم رفتاری ، چاپ سوم ، تهران : مرکز پخش پیک فرهنگ

6-           دستگیر ، محسن ، حسابداری تورمی ، ماهنامه حسابدار ، شماره 30 ، اردیبهشت 1366

7-           رویائی ، رمضانعلی ، حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران ، مقاله سومین سمینار حسابداری ایران

8-           سازمان حسابرسی ، استاندردهای بین المللی حسابداری ، تهران ، سازمان حسابرسی 1371

9-           سالنامه آماری ، مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران

10-       شباهنگ ، رضا ، تئوری حسابداری ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات کتابخانه فروردین 1363

11-       علی مدد، مصطفی ، ملک آرایی ، نظام الدین ، اصول حسابداری جلد 1 ، تهران : سازمان حسابرسی

12-       کتابی ، احمد ،تورم ، تهران : اقبال

13-       کرباسی یزدی ، حسین ، مباحث جاری در حسابداری ، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور، 1376

14-       کیقبادی ، پرویز ، ستاری ، حسن ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، دانشگاه تهران

15-       مشیرزاده ، همایون ، نظری بر استاندارد حسابداری بین المللی شماره 29، حسابدار شماره 74-73 ، بهمن

16-       ملکیان ، اسفندیار ، حسابداری میانه 2 ، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس 1365

17-       نبوی ، بهروز ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ ششم ، تهران : انتشارات فروردین 1358


بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

1-             Cldons. Hendrickson, Accounting Theory Richard D.Irwin ’

2-             Wclsch And Zlatkovich and Harrison Inter- Mediate Accounting Richard D. Irwin inc ,

3-             Ahmad Belkoui. Accounting Theory harcort  Avanovich ,Ine

4-             Don,W. Wickrcy , Gencral Price Level Adjustcd historical cost statcmcnts and Ratio View, The Accounting reviw,Jan

5-             Yuji Ijiri, The Price level restated and ils Dual Interprctation. The Accounting Review ,ApR

6-             P.R.A. Kirkman, Inflation Accounting In Major English Speaking Countries University Or Exter

7-             E.Kelly , How inflation Was reported in 1980, The Chartcrd Accountant in Australia April

8-             FASB, SFAS # 39, Financial Reporting and Changing Priccs: Specialized Assets Mining and Oil and ags ,

9-             FASB , SFAS # 82 , Financial Reporting and Changing Prices: Elimination Or Certain Disclosures

10-         FASB , SFAS # 89 , Financial Reporting and Changing Prices ,

11-         Jan.R .Willims. ctal. Intermediate Accounting ” 3rd.Ed.(H.B.J.Pub.(989)

12-         Ramesh gupta Inflation Accounting ,Megraw – hill, new Delni

چکیده

با بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده در زمینه علوم مختلف مثل مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و مخصوصاً حسابداری پس از جنگ جهانی دوم روشن گردید با توجه به پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف، مدیریت جدید نیاز به تکنیک‌های کمی و مدلهای حسابداری جدید جهت اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی را می‌طلبد

استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه‌گیری با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت می‌گرفت در حالی که معیار پول در طول زمان متغیر است و لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد اندازه‌گیری در حسابداری به دنبال تغییر قیمت‌ها مطرح می‌گردید. چرا که این امر با توجه به تغییرات عمده قیمت موجب واهی نشان دادن صورت‌های مالی و غیر‌واقعی شدن این صورت‌ها می‌شود

تورم بیش از هر عامل دیگری در زیر سوال رفتن مدلهای حسابداری موثر است. تورم امروزه در تمام کشورهای جهان مشهود است اما با نرخهایی متفاوت که در ایران این نرخ 2 رقمی بوده و طی دهه‌های اخیر موجب کاهش قدرت خرید تزلزل اندازه‌گیری‌های حسابداری شده است

تلاش برای حذف محدودیت‌های ناشی از تورم منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح روشهای اندازه‌گیری و مدلهای گزارشگری شده است. اما اصلاحات در چه زمینه‌هایی بوده و تأثیر آن بر وجوه یا نقدینگی و تصمیمات مدیران به چه شکل است؟ سود اعلامی توسط شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تغییر قیمت‌ها یا بر اساس بهای تمام شده تاریخی در زمان تقسیم سود مشکل‌آفرین است. بدین صورت که شرکت‌هایی که تقسیم سود می‌کنند سود واقعی را تقسیم نمی‌نمایند. در واقع قسمتی از سرمایه را تقسیم می‌کنند

لذا لازم است که تقسیم سود در شرکت‌ها با توجه به تغییر قیمت‌ها و تورم غیر‌قابل پیش‌بینی روشهای تقسیم سود را براساس سود اعلامی اصلاح نمود و بر مبنای سود واقعی قرار داد، سود واقعی همان سود تعدیل شده براساس تورم است که باید مبنا قرار گیرد

لذا سرمایه‌گذاران و مدیران جهت اتخاذ تصمیمات باید دو مورد را در نظر بگیرند

1)           نحوه استفاده مدیران از صورت‌های مالی باید به گونه‌ای باشد که صورت‌های مالی تاریخی را مبنا تقسیم سود قرار نداده و صورت‌های مالی واقعی که شامل سود واقعی است مبنا قرار دهند

2)           نارسایی صورت‌های مالی تهیه شده براساس بهای تمام شده تاریخی موضوعی اثبات شده است و مدیران و سرمایه‌گذاران باید تصمیمات را براساس صورت‌های تعدیل شده اتخاذ نمایند

در تحقیق حاضر ماهیت تغییرات قیمت، چگونگی محاسبه شاخص‌ها، تغییرات ارزش پول، مفاهیم سرمایه و اطلاعات داده‌های مربوط به صورتهای مالی تاریخی و صورت‌های مالی تعدیل شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با یکدیگر مقایسه نمودیم تا تأثیرات و تعدیلات بر نقدینگی و تصمیمات اتخاذی مدیران روشن گردد

1-1- مقدمه

تحولات اقتصادی و صنعتی دنیا در قرن اخیر، مخصوصاً در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بررسیها و تحقیقات دامنه داری را در زمینه علوم مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و بخصوص حسابداری ایجاد کرده است. مدیریت جدید، همگام با سایر پیشرفتها، امکانات تازه تری را در نظر تکنیکهای کمی و مدلهای ریاضی، بمنظور اتخاذ تصمیمات متناسب اقتصادی، در اختیار مدیران می گذارد

در مؤسسات پیشرفته با کارایی در سطح بالا، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ایجاد شده است، که ارقام و اطلاعات گوناگون را بطور متمرکز نگهداری می کند. مرکز اصلی این سیستمها، سیستم اطلاعاتی حسابداری است که اطلاعات مالی را پردازش می کند و پس از شناسایی رویدار های مؤثر بر سازمان، اثرات آنها را به استفاده کنندگان گزارش می کند. سیستم حسابداری یک سیستم باز است که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد. در طرح سیستم حسابداری و همچنین در تدوین استاندارهای حسابداری کلیه عوامل محیطی مانند سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و جامعه باید در نظر گرفته شوند و نظریات، احتیاجات و عکس العملهای آنان مورد توجه قرار گیرد. هدفهای حسابداری، یا در نظر گرفتن این مطلب که سیستم حسابداری یک نوع سیستم باز است، به وضوح  روشن گردد. بطور کلی یکی از هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم و مفیدی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی است. در گزارشگری مالی، رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری بر حسب واحد پول اندازه گیری و بیان میشوند. پول مقیاس مشترکی را برای اندازه گیری واقعیات نامتناجس فراهم می کند. تصور ترازنامه ای که در آن موجودی نقد بر حسب پول، موجودی کالا، بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع و ماشین آلات بر حسب تعداد دستگاه گزارش شده باشد، بسیار دور از ذهن است

استفاده از پول بعنوان واحد اندازه گیری با این فرض صورت میگیرد که پول یک واحد اندازه گیری ثابت مانند کیلومتر برای فاصله است. اما معیار پول در طول زمان دارای ارزش ثابت نیست. اندیشه لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول بعنوان واحد اندازه گیری در حسابداری، بدنبال تغییر عمومی قیمتها مطرح شد. با افزایش سطح عمومی قیمتها، بهای تمام شده تاریخی یک دارایی، گاه به مراتب کمتر از ارزش جاری آن دارایی است یعنی بهای بخشی از دارایی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی مستهلک می شود کمتر از ارزش جاری آن است. در نتیجه ارقام دارائیهای خالص یک مؤسسه، ممکن است در روش حسابداری بهای تمام شده تاریخی کمتر از آنچه که هست مشخص و رقم سود ویژه بیشتر از آنچه که هست، گزارش شود. تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تایخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو و معطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری، از سوی دیگر شده است. حسابداری بهای تمام شده تاریخ در زمان ثبات قیمتها، سودی ارائه می کند که هم معیار خوبی جهت ارزیابی عملکرد مؤسسه است، هم مبنایی مناسب برای محاسبه مالیات بر درآمد و پرداخت سود سهام است، لیکن در زمان افزایش سطح عمومی قیمتها با سه سوال زیر مواجه می شویم

1- آیا سود گزارش شده دوره مالی موسسه سود واقعی مؤسسه است؟

2- آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت محاسبه مالیات بر درآمد است؟

3- آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت پرداخت سود سهام به سهامداران است؟

از این رو در این تحقیق آثار مربوط به تورم(افزایش سطح عمومی قیمت) را بر روی سه متغیر سود، مالیات و سود سهام بررسی می کنیم

2-1- اهمیت موضوع

تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب به زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو ومعطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری از سوی دیگر شده است. اکنون تورم بصورت یک واقعیت مهم و تقریباً در تمامی کشورهای جهان مشهود است، نرخ تورم 2 رقمی در ایران طی دهه های اخیر گویای این حقیقت است که تورم و افزایش قیمتها، یعنی کاهش قدرت خرید پول، تزلزل اندازه گیری‌های حسابداری، بر طبق قیمت تمام شده تاریخی را به همراه دارد. تلاشهای انجام شده در رابطه با حذف این محدودیت به پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح و یا تجدید نظر در روشهای اندازه گیری سنتی منتج شده است و مدلهای گزارشگری دیگری ارائه شده است، از جمله مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتهاست که بر عکس مدل بهاری تمام شده تاریخی به کاهش و افزایش قدرت خرید پول توجه دارد و تأثیر تورم اقتصادی را به مفهوم تغییرات قدرت خرید پول، در صورتهای مالی منعکس می نماید. مشکل این است که در شرایط تورمی و روند صعودی قیمتها، بعضی از اطلاعات مندرج در گزارشات مالی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده اند، با گذشت زمان، “مربوط بودن” خود را از دست می دهند

پس از دهه 60 میلادی و خصوصاً در دهه 70 میلادی که اغلب کشورهای صنعتی جهان با مسئله افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه شدند، این بحث بصورت جدی تری درآمد و ضرورت دستیابی به یک راه حل منطقی بیش از پیش احساس شد. تحقیقات زیادی در کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند انجام گرفت که سرانجام منجر به تدوین استانداردهایی در زمینه حسابداری تورمی در آمریکا و انگلستان شده لیکن با وجود عمر طولانی مبحث حسابداری تغییر سطح عمومی قیمت در عرصه ی جهانی و علیرغم تورم بالا و فزاینده در کشور ما توجه بسیار ناچیزی به این مبحث معطوف شده و در زمینه برخورد با موضوع تغییر سطوح قیمت عملاً اقدامی صورت نگرفته است. همچنین با توجه به مفاد مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال 1347 مبنی بر تقسیم حداقل 10% سود بین صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب مجمع عادی، شرکتها اغلب جهت پرداخت سود و مالیات با کمبود نقدینگی لازم مواجه می شوند. از آنجائی که مبنای تهیه صورتحساب سود و زیان بهای تمام شده تاریخی می باشد. سودی که توسط شرکتها اعلام می‌شود (در اثر استفاده از مبنای فوق الذکر) جنبه ی تاریخی دارد. لذا هنگامیکه اقدام به تقسیم سود می نمایند. سود واقعی را تقسیم ننموده و عملاً قسمتی از سرمایه را تقسیم می نمایند، زیر بر اساس مفهوم نگهداشت سرمایه شرکتها زمانی می توانند سود نشان دهند که سرمایه پایان دوره آنها (با توجه به ارزش زمانی پول یا توان تولید) نسبت به سرمایه اول دوره مازاد داشته باشد

3-1- بیان مسئله تحقیق

با توجه به روند تغییر قیمتها در ایران به نظر می رسد سود گزارش شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی برابر سود واقعی شرکت نیست و پرداخت سود سهام بصورت نقدی و مالیات بر مبنای سود تاریخی منجر به توزیع سرمایه می شود. همچنین به علت اینکه صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی حداقل به سه دلیل زیر نارساست

1- عدم انعکاس شرایط واقعی

2- تأثیر منفی بر جریانات واحدهای اقتصادی

3- عدم قابلیت مقایسه صورتهای مذکور دردوره های مالی مختلف

مسئله تحقیق به این شکل بیان می شود: آیا تغییرات سطح عمومی قیمتها بر سود شرکتهای مؤثر است یا خیر؟

4-1- هدف تحقیق

هدف از انتخاب موضوع این است که برای تقسیم سود بجای اتکا به اطلاعات تاریخی حسابداری، با استفاده از اطلاعات مالی تعدیل شده(تورمی) این عمل انجام شود. به عبارت دیگر هدف اصلی پژوهش، بررسی آثار تغییرات سطح عمومی قیمتها بر برخی از متغیرهای صورتهای مالی (سود، سود نقدی و مالیات) از طریق انعکاس این آثار بر اقلام حسابداری است. و در نتیجه یاری رساندن به تصمیم گیری شرکتها جهت اتخاذ تصمیم نسبت به توزیع سود و سایر تصمیمات است

5-1- فرضیات تحقیق

به منظور اندازه گیری و تعیین سود واقعی شرکتها (سود توزیع شده و مالیات)، فرضیاتی به شرح زیر طرح شده است

فرضیه اول: بین سودهای محاسبه شده بر مبنای بهای تمام شده ی تاریخی و ارزشهای تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتهای تفاوت معنی دار وجود دارد

فرضیه دوم: در دوران تورم تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها باعث جلوگیری از خروج نقدینگی شرکتها می گردد

فرضیه سوم: در دوران تورم پرداخت مالیات بر اساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها باعث جلوگیری از خروج نقدینگی شرکتها می گردد

6-1- قلمرو تحقیق

بطور کلی دامنه هر تحقیق باید مشخص و محدود باشد. قلمرو این تحقیق نیز به شرح ذیل است

1- قلمرو موضوعی: قلمرو موضعی این تحقیق محدود می شود به تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مطابق سطح عمومی قیمتها و مباحث مالیاتی و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی

2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق محدود می شود به سالهای 74-

3- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق محدود می شود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

7-1- روش تحقیق

با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق ما میدانی و کتابخانه ای می باشد. منظور از روش کتابخانه ای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در راستای موضوع تحقیق بوسیله منابع و مأخذ موجود جهت نگارش مبانی تئوری تحقیق می باشد. با توجه به گستردگی موضوع از روش میدانی یا به عبارتی نمونه گیری آماری استفاده می نماییم. جهت بررسی فرضیه های عنوان شده در این تحقیق و تائید یا رد هر یک از آنها از آزمونهای آماری به شرح زیر استفاده خواهد شد. به منظور بررسی اینکه آیا سود اندازه گیری شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی با سود اندازه گیری شده بر مبنای قیمتهای تعدیل شده بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها تفاوت معنی داری دارند از آرمون تفاضل دو میانگین استفاده می نمائیم

ابتدا میانگین سودهای اندازه گیری شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی را برای شرکتهای مورد مطالعه بدست می آوریم و سپس میانگین سودهای تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها را نیز بدست می آوریم و از مقایسه میانگین سودها در مورد تائید یا رد فرضیه ها اظهار نظر می نمائیم

8-1- محدودیتهای تحقیق

یکی از جنبه های مهم هر مطالعه وجود داده ها و اطلاعات مورد نیاز و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد و بی شک هر تحقیق بدون این مهم با مشکلات مضاعفی روبرو خواهد بود. این تحقیق نیز به واسطه مشکل مشترک همه کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در زمینه ی اطلاعات، عدم وجود پایگاههای اطلاعاتی جامع و سایر تنگناهای ساختاری در دسترسی و استخراج اطلاعات به میزان قابل توجهی با دشواری روبرو بودیم. با این وجود سعی شده است با اهتمام بیشتر و صرف وقت اضافی اطلاعات مورد نیاز استخراج و جمع آوری شوند

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده با word

در رابطه با حسابداری تورمی می توان به تحقیقات ذیل اشاره کرد

1- تحقیق آقای رمضانعلی رویایی تحت عنوان حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران. نتیجه ی بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت آماری زیاد بین تصمیم های گرفته شده بر اساس دو نوع صورتهای مالی تاریخی و تعدیل شده وجود ندارد

2- تحقیق آقای فرهاد پدیدار فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه تهران با موضوع کاربرد حسابداری تورمی در ایران، که در آن تکنیک تعدیل صورتهای مالی بر مبنای سطح عمومی قیمتها بر روی صورتهای مالی یک شرکت نمونه اجرا شده است

3- به موضوع بررسی تحلیلی تأثیر حسابداری تورمی در ارزیابی شرکتها که توسط آقای بیژن جوهری فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی انجام گردیده است می توان اشاره نمود

10-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق بشرح ذیل تعریف می گردد

ـ تورم : تورم را به عنوان افزایشی در سطح عمومی قیمتها یا کاهش قدرت خرید پول تعریف نموده اند

ـ سود : اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود عبارت از مازادی است که پس از تثبیت وضعیت رفاه قبلی اما پیش از مصرف آن باقی می ماند

ـ سطح عمومی قیمتها : عبارت از متوسط وزنی قیمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد است

ـ شاخص قیمت : وسیله ای است برای تعیین ارتباط بین وضع موجود و یک وضع یا قیمت پایه

ـ نگهداشت سرمایه : منظور از مفهوم نگهداشت سرمایه این است که درآمد زمانی شناسایی شود که سرمایه محفوظ بوده و یا هزینه ها پوشانده شده باشند

واژه های فوق و سایر واژه های کلیدی مورد استفاده در تحقیق در جای خود تعریف و تشریح می گردند

11-1- ساختار تحقیق

تحقیق حاضر شامل 5 فصل است. در مقدمه فصل اول سعی شده است بطور خیلی خلاصه نحوه استفاده سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی از صورتهای مالی بیان شود و اینکه آیا سود بدست آمده از صورتهای مالی تاریخی، سود واقعی است، بیان شود. در بخش اهمیت موضوع سعی شده است که نارسای صورتهای مالی تاریخی و ضرورت تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس تورم، بیان شود. در ادامه این فصل مساله تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات تحقیق بیان شده است. در انتهای فصل تعریف مختصر از واژه های خاص تحقیق به عمل آمده است. در فصل دوم ابتدا سعی شده نیاز به یک واحد اندازه گیری با ثبات مطرح شود، در ادامه ضمن بیان ماهیت تغییرات قیمت چگونگی محاسبه شاخصها، تغییرات ارزش پول و مفاهیم حفظ سرمایه بیان شود و بطور کلی مبانی نظری تحقیق بیان شده است. فصل شوم به تشریح متدولوژی تحقیق اختصاص یافته است. ابتدا طی مقدمه ای روش تحقیق علمی بیان می شود، سپس مسأله و فرضیه های تحقیق تدوین می گردد. همچنین چگونگی گردآوری داده ها، طبقه بندی، تشخیص متغیرها و چگونگی محاسبه متغیرها، نحوه برآورد معادلات و روشهای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق تشریح می شود. در فصل چهارم، نتایج پردازش داده های مربوط به شرکتهای مورد مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و فرضیه های مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است. در فصل پنجم طی مقدمه ای روند تحقیقات انجام شده درباره تفاوت بین سود تاریخی و تعدیل شده بیان شده است سپس با توجه به شواهد بدست آمده از تجزیه و تحلیل دادها، اثرات تغییر قیمتها بر سود و نحوه ی تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها به معرفی منابع و مأخذ پژوهش پرداخته ایم


1-2- مقدمه

سه مورد اساسی جهت تهیه اطلاعات، انتخاب موضوع، فعالیتها یا حوادث و محاسبه تأثیر فعالیتها در مؤسسه می باشد و بدین ترتیب اطلاعات تهیه شده می تواند جهت رفع نیاز کلیه استفاده کنندگان ارائه شود. بمنظور درک بهتر مطلب، مثالهایی در مورد موضوعات، فعالیتها یا حوادث می آوریم

موضوعات مورد انتخاب می تواند دریافتنی ها، دارائیهای ثابت و ; باشند و فعالیتها می تواند فروش کالا یا خدمات، تقسیم سود و ; باشند. ولی اندازه گیری کمی موضوعات و تأثیرات فعالیتها(سومین مورد در تهیه ی اطلاعات) در واحد های اقتصادی امری مشکل است وموضوعی مورد بحث است، قبل از اینکه هر گونه اندازه گیری به عمل آید، باید مختصات موضوعی که مورد اندازه گیری قرار می گیرد انتخاب شود. فرضاً در مورد بدهکاران مختصات مورد نظر ممکن است شامل مبالغ دریافتنی درآینده و تاریخ وصول این مبلغ باشد و یا در مورد دارائیهای ثابت، مختصات مربوطه را می توان ظرفیت تولیدی دارایی ثابت، منابع اقتصادی بکار رفته در زمان تحصیل دارایی و با منابع اقتصادی که برای جایگزین نمودن دارایی درحال حاضر مورد نیاز است تعیین کرد. در مجموع باید آن  دسته از مختصاتی که به استفاده کننده در پیش بینی ها و تصمیماتش کمک بیشتری را می نماید انتخاب کرد و مورد اندازه گیری قرار داد. حال که با مختصات آشنا شدیم، ببینیم اندازه گیری چیست و بر حسب چه واحدی صورت می گیرد؟ اندازه گیری در حسابداری به تعریف سنتی عبارت است از: بیان موضوعات یا فعالیتهای مربوط به یک واحد اقتصادی بر حسب ارقام پولی

اندازه گیری پروسه طبقه بندی و تشخیص را هم شامل شده و حسابداران سالهاست که ضرورت ارائه اطلاعاتی که به صورت اعداد و ارقام قابل بیان نیست را تشخیص داده اند. در تحقیقاتی که اشخاص و کمیته ها و انجمنهای حسابداری جهت حصول به چارچوب  تئوری حسابداری به عمل آورده اند، در نقش و اهمیت سیستم بازار در مبادلات اقتصادی به عنوان منبع ارزشمندی برای کمی کردن اطلاعات مالی تأکید شده است. از آنجا که کالاها و خدمات معمولاً به وسیله ی پول قابل مبادله هستند فرض شده است که اندازه گیر داده های اقتصادی بر حسب پول برای تصمیم گیری قابل استفاده می باشد. این موضوع به خصوص برای تصمیماتی که مربوط به ثروت و تغییرات آن و یا برای محصول یا خدمات است، ملموس تر است. با توجه به فرض مبادله اقتصادی به نظر می رسد ارزش مبادله یا بازار منطقاً برای گزارش دهی مرتبط با تصمیم گیری بوده و چون تصمیمات اقتصادی فقط برای حال و آینده مؤثرند بنابراین ارزش مبادله جاری و آینده نسبت به ارزشهای مبادله گذشته با تصمیم گیری بیشتر مرتبط می باشند. ولی به علت محدودیتهایی که وجود دارد، به خصوص عدم وجود اطمینان و ضرورت بیان واقعیت و قابلیت رسیدگی آنچه که گزارش می شود، قیمتهای جاری بازار بیش از قیمتهای آینده قابلیت اعتماد و اطمینان دارند و در بسیاری از موارد حتی قیمتهای گذشته دارای قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به قیمتهای جاری هستند. از آنجا که حسابداران قادر به برطرف کردن این محدودیتها نمی باشند(به دلیل عوامل محیطی که ماهیتاً به وجود آمده اند و دیگری به علت عدم وجود ابزار دقیق جهت اندازه گیری) بایستی در انتخاب روشهای اندازه گیری، این محدودیتهای مستقیماً مورد نظر قرار گیرند. مسلم است در مواردی که بتوان محدودیتها را از بین برد نباید آنها را به عنوان عامل محدود کننده در حسابداری قلمداد کرد. به بیان دیگر محدودیت در اندازه گیری به علل عدم اطمینان، فقدان واقعیت و قابلیت رسیدگی در اندازه گیری و فقدان یکسانی ارزش پول ایجاد می شود

2-2- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت

واحد اندازه گیری در تهیه صورتهای مالی مورد استفاده می باشد. ریال یا هر پول دیگری، نماینده یک واحد ارزش است، که مقدار قدرت خرید آن را در تحصیل کالاها و خدمات اندازه گیری می نمایند. استفاده از پول بعنوان یک واحد اندازه گیری تلویحاً همراه با این فرض است که ریال یک واحد با ثبات از ارزش، همانند کیلومتر که واحد با ثباتی از فاصله است و هکتار که واحد با ثباتی از اندازه گیری محیط است، می باشد. در طی سالیان متمادی در پهنه اقتصاد جهانی و از جمله کشور ما، قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش می باشد. هنگامی که سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد. ارزش پولی کاهش می یابد، یعنی با هر واحد آن میزان کمتری کالا و خدمات قابل تحصیل خواهند بود. علیرغم کاهش مستمر قدرت خرید ریال از سنوات قبل، عموماً «در تهیه صورتهای مالی از فرض ثابت بودن ارزش پول استفاه می شود، این فرض غیر واقعی یکی از دلایل توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به این که صورتهای مالی سنتی بالقوه اشتباه آمیز است»، می باشد

مسئله مهم این است که چگونه می توان واحد با ثباتی را بجای ریال بکار گرفت و اگر این غیر ممکن است، به چه نحوی می توان آن را تعدیل نمود تا بیانگر ارزشهای با ثباتی باشد

3-2- فرض واحد اندازه گیری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 41 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد با word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد با word

مقدمه
فصل اول مفاهیم پایه
1-1-تابع قابلیت اعتماد  
1-2-تابع مخاطره  
1-3-امید ریاضی  
فصل دوم: مدلهای طول عمر رایج
2-1-فرآیند پواسن  
2-2- توزیع وایبل  
2-3-توزیع گامبل  
2-4-توزیع های نرمال و لوگ نرمال   
2-5-توزیع های لجستیک و لوگ لجستیک  
2-6-توزیع پاراتو  
فصل سوم: انتخاب مدل
3-1-برآوردهای ناپارامتری R(t)  و h(t)  
2-3-سانسور کردن  
3-3- برآوردگر کاپلان – میر  
3-4-روشهای نموداری  
3-5-برازش خط مستقیم  
3-6-نمودار وایبل  
3-7-نمودار نرمال   
3-8-نمودار خانواده دیگر مدل ها   
3-9-مقایسه توزیع ها   
فصل چهارم: برازش مدل
4-1-برآورد پارامتری   
4-2-واریانس برآورد کننده  
4-3-فاصله اطمینان برآوردها  
4-4-روش ماکزیمم درستنمایی  
4-5-برآورد چندکها  
4-6-روشهای برآورد با استفاده از زمان های نمونه  
4-7-نمودارهای احتمالاتی معمولی  
4-8-نیکوئی برازش   
4-9-آزمون کای دوپیرسن  
4-10-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف  
4-11-آزمونهای نرمالیتی   
4-12-آزمونهای A2 و W2  
فصل پنجم: پیوست
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مدلیابی قابلیت اعتماد با word

1-    تئوری قابلیت اعتماد گرتس باخ

2-    مدل بندی قابلیت اعتماد لیندا. س ولستنهلم

تابع قابلیت اعتماد

فرض کنید T‌ یک متغیر تصادفی پیوسته که نشان دهنده ویژگی طول عمر است می‌باشد که زمان شکست نامیده می‌شود با تابع چگالی احتمال f(t) و فرض کنید T‌ یک مقدار نامنفی است و مقیاس اندازه گیری تعریف می‌شود یک درک ویژه از T‌ علامت گذاری کردن T‌ است. تابع توزیع به صورت زیر است

F(t) تجمع احتمال شکست را همانطور که t‌ افزایش پیدا می‌کند توصیف می‌کند. F(t) در حال افزایش در زمان t=0، صفر است و متمایل به یک است وقتی t‌ به بی نهایت میل می‌کند همچنین f(t)‌ با مشتق گیری از F(t)‌ بدست می‌آید

 صدمین صدک از توزیع T، مقدار tp‌را می‌گیرد

 چنین نکاتی در یک توزیع طول عمر مناسب اند مثلا طول عمر ضمانت شده تولید مصرف کننده تابع قابلیت اعتماد R(t) بصورت زیر است

R(t1=1-F(t)= P(T>t)

این احتمال وقتی که طول عمر از t‌ متجاوز می‌شود را بیان می‌کند و اندازه عمده‌ای از قابلیت اعتماد است. می‌گوییم  قابلیت اعتماد در to است. تابع قابلیت اعتماد تکمیل کننده F(t) است مقدار یک در t=0‌ می‌گیرد و متمایل به صفر است وقتی t‌ به بی نهایت میل می‌کند

F(t) و R(t)‌برهم منطبقند وقتی دو تابع مقدار 5/0 می‌گیرند. مقدار t‌ در این نقطه t0/5‌ میانه است که یک اندازه ممکن برای متوسط طول عمر است

مثال (1-1): یک تولید که دارای تابع قابلیت اعتماد زیر است

که t‌ سالها را اندازه می‌گیرد ضمانت 6 ماهه دارد احتمال شکست تولید در زمان گارانتی بوسیله  داده شده است

تعیین مدت زمان گارانتی لازم برای احتمال شکست 0/01‌، یعنی t0/01  از طریق حل معادله زیر بدست می آید

بنابراین یک زمان گارانتی مناسب برای این تولید ممکن است تنها 3 ماه باشد. در آنالیز قابلیت اعتماد متوسط زمان برای شکست سیستم (MTTF) اغلب از موضوعهای مورد علاقه است که بصورت زیر می‌باشد

                                                                                       (1-1)

اکنون می‌توانیم نشان دهیم وقتی T‌ روی بازه  تعریف می‌شود، MTTF‌ ناحیه بین R(t)‌ و محور t‌ است. این یک مقایسه مفید از توابع قابلیت اعتماد گوناگون است. با ارزیابی طرف راست (1-1‌) درمی‌یابیم که

در tR(t)، R(t)‌ همانطورکه t‌ به بی نهایت میل می‌کند متمایل به صفر است خیلی سریعتر از وقتی که t‌ متمایل به بی نهایت است. بنابراین

                                                                                          (2-1)

در نمودار (2-1)‌ ناحیه تحت R2(t) واضحا بزرگتر از ناحیه تحت R1(t) است. و با قابلیت اعتماد بزرگتری در تمام t‌ همراه است. در نمودار (3-1)‌ توزیع های طول عمر MTTF  یکسان دارند اما در واقع خیلی متفاوت اند

یک عامل مهم در انتخاب مدل بهتر طول عمر مورد نیاز تولید است. واضح است که برای مقادیر کم t، R2(t) رضایت بخش تر است. حال با این مدل قابلیت اعتماد یک مرتبه شروع به سرازیری رفتن می‌کند عامل تفاوت بین این مدلها MTTF‌ نیست اما می‌تواند واریانس باشد، اندازه واریانس درجه‌ای است که توزیع طول عمر را گسترش می‌دهد که مقدار آن اینگونه بیان می‌شود

                                                                          (3-1)

انحراف معیار  است، ریشه دوم واریانس و همان واحد t‌ را دارد

تابع مخاطره

تابع چگالی احتمال مقدار احتمال غیرشرطی شکست در زمان t‌ است. اما بیشتر مورد استفاده در آنالیز قابلیت اعتماد است تا ببیند که چگونه یک بخش سیستم که در زمان t‌ باقی می‌ماند متمایل به شکست است

یک فاصله کوچک زمانی [t,t+t]  را در نظر بگیرید احتمالی غیر شرطی که یک واحد سیستم در این فاصله شکست می‌خورد  است. برای  های خیلی کوچک این مقدار تقریبا  می‌باشد

فرض کنید برآمد A «باقی ماندن آنسوی t» و برآمد B‌ شکست در زمان  باشد برآمد A‌ شامل برآمد B‌ می‌شود. احتمال اینکه واحدهای سیستم در زمان   داده شده است که هیچ شکستی در زمان [0,t]‌ رخ نداده است به صورت زیر است

تابع h(t)‌ مخاطره نامیده می‌شود. تابع مخاطره چگونگی تمایل واحدی از سیستم را به شکست بعد از یک مدت زمان توصیف می‌کند

     
تنها لازم است بدانید یکی از توابع R(t), f(t) , h(t)‌ قادر خواهد بود دو تای دیگر را استنباط کند همانطور که در شکل (1-4) نشان داده شده است تابع مخاطره مهم است زیرا تعبیر طبیعی مستقیم و اطلاعاتی درباره طبیعت تابع در انتخاب یک مدل مناسب طول عمر مفید است

تابع مخاطره ممکن است شکلهای متفاوتی به خود بگیرد

(i)  بنابراین  و  این تابع قابلیت اعتماد توزیع نمایی با پارامتر  است. این طور در نظر گرفته می‌شود که یک واحد سیستم هر لحظه اززمان سالم می‌ماند که به آن ویژگی عدم حافظه گفته می‌شود. مثلا یک اختراع الکترونیکی ممکن است تحت کنترل بعضی محیط ها که فرآیند تصادفی هستند ماندن یک موج نیرو یا دیگر تکان ها قرار بگیرد اگر این اختراع وقتی تکان ها اتفاق می افتد شکست بخورند اما در غیر این صورت زمان بین تکان ها نشان دهنده زمان شکست اختراع است

h(t) (ii) ‌ تابع افزایشی از t‌ است واحدی است برای خراب شدن سیستم در طی فرسودگی، کوفتگی یا خسارات جمع شده در عمل این رایج ترین مدل است

h(t) (iii)‌ تابع کاهشی از t‌ است، این تابع کمتر رایج است اما ممکن است در قسمتی از فرآیند تولید که کیفیت اجزا پایین است که زود شکست می‌خورند واقعی باشد. ممکن است فرآیندی استفاده شود تا این بخش‌های معیوب را برطرف سازد تا اجزایی با کیفیت بالاتر که فرسودگی آهسته و تدریجی را نشان می دهند بوجود آید

بطور مشابه یک اختراع مکانیکی ممکن است زمانی که کار می‌کند به یک قطعه‌ای که اجزا را تبدیل به جامد می‌کند احتیاج پیدا کند تا اختراع را بعد از اینکه قابل اطمینان تر می‌شود سفت کند. شکل کامل با مدلی که تابع “Bath tub” نامیده می‌شود داده شده در اینجا ما با خطر کاهش جزئی روبرو هستیم که بوسیله یک زمان ثابت شکست که، «عمر مفید» و به صورت نهایی «فرسوده شدن» نامیده می‌شود پیروی کند جائیکه میزان خطر افزایش پیدا می‌کند شکل (1-5) معمولا مفید نیست که بصورت مدل bath tub‌ کامل در سطح پیچیده مدل بندی می‌کنیم اغلب صورت‌های متفاوت بطور جداگانه رفتار می‌شوند

مدلهای طول عمر رایج

قابلیت اعتماد علم پیش گویی، برآورد یا بهینه سازی توزیع طول عمر سیستم ها است قابلیت اعتماد یک تولید قسمتی حیاتی از کیفیتی است که توسط مصرف کننده مشاهده می‌شود. بنابراین برای تولید کنندگان اهمیت دارد که اطلاعاتی دقیق درباره قابلیت اعتماد تولیدشان داشته باشند هم در مرحله تولید و بعدا در مرحله اجرا موضوعاتی مثل ایمنی، قابلیت اعتماد تولید وضمانت ها شدیدا وابسته به قابلیت اعتماد هستند تئوری آماری در طراحی و آنالیز آزمونهای طول عمر و در مجموعه ها و آنالیز داده‌ها قابل استفاده هستند

سیستم ها به دلایل گوناگونی ممکن است شکست بخورند مثلا اشتباه در طراحی سیستم، اداره کردن غلط و نگهداری ضعیف که اساسا تحت کنترل شوند اما شکست دیگر ممکن است کمتر تصادفی باشند و غیرقابل پیش بینی باشند بسیاری از سیستم‌ها ممکن است به چند بخش تقسیم شوند و هر بخش چندین حالت ممکن داشته باشد

قابلیت اعتماد یک سیستم توسط قابلیت اعتماد بخش های منحصربه فرد توصیف می‌شود. و بوسیله کمک‌هایی که بخش‌های منحصر به فرد برای قابلیت اعتماد سیستم انجام می‌دهند. برای بهبود بخشیدن قابلیت اعتماد سیستم قابلیت های بخش های منحصر به فرد بهبود بخشیده می‌شود یا سیستم دوباره طراحی می‌شود تا همکاری های بخش‌های منحصر به فرد را کمتر بحرانی سازد

قابلیت اعتماد همچنین برحسب احتمال شکست یا برحسب فقدان که از نتایج شکست است اندازه گیری می‌شود فقدان ممکن است کاملا از لحاظ مالی باشد اما دیگر عاملها را هم شامل شود مانند امنیت انسان

ما به مسئله برآورد قابلیت اعتمادو پیشگویی قابلیت اعتماد براساس این مشاهدات اهمیت می‌دهیم هدف آنالیز قابلیت اعتماد آماری تبدیل داده‌های قابلیت اعتماد به اطلاعاتی درباره جمعیت واحدهاست که این اساس کار عمل تغییر دادن جمعیت است

فرآیند پواسن

شکست هایی که در زمانهای متوسط متوالی اتفاق می‌افتد فرایند پوآسن نامیده می‌شوند اگر احتمال رخ دادن شکست در زمانهای دیگر ثابت باشد و شکست ها مستقل باشند. شکست به صورت تصادفی اتفاقی می‌افتد و نرخ مخاطره ثابت توزیع نمایی دارد

که دارای تابع چگالی احتمال  و تابع قابلیت اعتماد  می‌باشد. اگر تعداد شکست ها در فاصله زمانی مشخصی که مورد علاقه است در نظر باشد توزیع احتمال به شکل زیر تعریف می‌شود

که x متغیری تصادفی است که تعداد شکست ها در زمان t0 و  تعداد مورد انتظار شکست ها در زمان t‌ که  این توزیع، توزیع پواسن نامیده می‌شود. برای نشان دادن ثبات این مدل با مدل نمایی برای زمان بین اتفاقات ملاحظه می‌شود که

 (هیچ شکستی در زمان t ‌ اتفاق نیفتد) R(t)=p‌

توزیع وایبل

توزیع وایبل یکی از پراستفاده‌ترین توزیع های طول عمر است. و بر پایه اساس و بنیادهایی توجیه می‌شد. اما شاید خصوصیت اصلیش این است که قانون نیرومند و روانی برای تابع ضررش دارد. پارامتر مقیاسی اش   و پارامتر شکلی اش  است. پارامتر مقیاسی همان واحدهای متغیر تصادفی را دارد اما به شکل پارامتری که هیچ واحدی ندارد در می‌آید توزیع وایبل به شکل زیر تعریف می‌شود

و بنابراین

که  نرخ ضرر کاهشی دارد اگر  و نرخ ضرر افزایشی دارد اگر  و اگر  مقدار ثابت توزیع نمایی را دارد

برای پیدا کردن میانگین و واریانس توزیع وایبل به E(Tr) احتیاج داریم، r=1,2‌ که این میانگین برابر با  است که

که تابع توزیع گاما نامیده می شود یک مورد خاص از  وقتی است که  مقدار صحیح مثبت می‌گیرد و بنابراین  همیشه  که میانگین آن به صورت زیر است

برای مقادیر خیلی کوچک و مقادیر خیلی بزرگ  تابع گاما تقریبا مقدار یک را می‌گیرد و برای دیگر مقادیر  تابع تقریبا 1 و 8/0 می‌باشد

مقدار ، e-1=0/368  است بنابراین  تقریبا 0/63‌ صدک از توزیع است مقدار واریانس   است

واریانس با مقدار  متناسب است واریانس با مقدار   رابطه دارد. بزرگترین مقدار  تغییر پذیری کمتری را در طول عمر دارد. توزیع وایبل بعنوان یک مقدار نمایی تقریبی در نظر گرفته می‌شود فرض کنید زمانهای شکست کوچکترین مقادیری در بین کلیه متغیرهای تصادفی نامنفی که هم توزیع و مستقل اند داشته باشند در نتیجه می‌توانیم نشان دهیم که تحت شرایط خاص توزیع حدی زمانهای شکست توزیع وابیل است یک مورد خاص مثال زیر است که با توجه به ویژگی weakest-link است . مثال: فرض کنید سیستمی زنجیری از n بخش  است که در هر بخش زمان شکست توزیع وایبل با پارامترهای  و  دارد. فرض کنید Y‌ زمان شکست سیستم باشد بنابراین  (در تمام بخش ها T>y)  قانون احتمال را برای رخ دادهای مستقل بکار می بریم بنابراین

بنابراین Y هم توزیع وایبل دارد با همان پارامتر شکلی  ولی پارامتر مقیاسی اش  است که بیانگر این است که اگر  زنجیر طولانی از بخش ها زمان کوتاهتری برای شکست نسبت به زنجیر کوتاه دارد

مثال زمان چرخاندن میدان ژنراتور خاصی تقریبا توزیع وایبل با پارامتر  سال و  دارد قابلیت اعتماد 2 سال گارانتی بصورت زیر تعیین می‌شود

مثال (2-1): فیبرهای کربنی 100 میلی متری توزیع وایبل با  و  دارند اگر ویژگی weakest-link‌ بکار برده شود استحکام فیبرهایی با طول متفاوت نیز توزیع وایبل با همان پارامتر شکلی  اما پارامتر مقیاسی  دارد. فیبرهای با طول 4mm‌ ویژگی استحکام دارند پارامتر مقیاسی

فیبرهایی با طول 1mm‌ پارامتر مقیاسی  دارند بنابراین فیبرهای کوتاهتر، مستحکم تر هستند

توزیع گامبل

توزیع گامبل دارای تابع قابلیت اعتماد زیر می‌باشد

که پارامتر مکان و  پارامتر مقیاس است. این توزیع در مدلهای طول عمر حتی زمانیکه دامنه شامل مقادیر منفی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر مقدار  به طور مناسبی بزرگ باشد احتمال طول عمرهای منفی جزئی می‌شود

یک خصوصیت مفید توزیع گامبل مدلهایی با طول عمر لگاریتمی است وقتی طول عمرها دارای توزیع وایبل هستند فرض کنید Y=logT‌ که T‌ توزیع وایبل با پارامترهای   دارد

پارامتر مقیاس توزیع گامبل تابعی از پارامتر شکل وایبل است و پارامتر مکان آن تابعی از پارامتر مقیاس است

توزیع گامبل پارامتر شکلی ندارد زیرا شکلی ثابت دارد

توزیع های نرمال و لوگ نرمال

مدل آشنای زنگوله ای شکل با تابع چگالی احتمال

که اولین بار در قرن هجدهم توسط گاوس (ریاضی دان) تعریف شد. اما عموما توزیع نرمال نامیده می‌شود. به استحکام بسیاری ازآنالیزهای آماری شکل می‌دهد به ویژه نقش بخصوصی در توزیع حدی دارد. توزیع نرمال اگر چه توزیع مناسب طول عمر نیست

واقعیت این است که مقادیر منفی t‌ مسئله خاصی ندارد. اگر  و  به طور مناسب دقیق باشند احتمال اینکه t‌ منفی باشد کوچک می‌شود

توزیع طول عمر تمایل به عدم تقارن دارند با دمی که خیلی به سمت راست است. موردی که اغلب اتفاق می‌افتد توزیع لوگ نرمال است که مدلی است که توزیع لگاریتم نرمال شده دارد

فرض کنید Y=logT متغیر تصادفی نرمال با میانگین   و واریانس  است. تابع توزیع  است

این انتگرال به شکل بسته ای ارزیابی نمی‌شود اما برای مقادیر خاص y از جداول توزیع احتمال نرمال بدست آورده می‌شود. مقادیر FY(y) بوسیله  از جداول بدست آورده می‌شود با  حال فرض کنید T=exp(Y) توزیعی دارد که بوسیله

تعریف می‌شود

با جانشینی u=ex داریم

نشان می‌دهیم که تابع چگالی احتمال t‌به شکل زیر است

که این توزیع، توزیع لوگ نرمال را توصیف می‌کند که این یک تغییر شکل نمایی از توزیع نرمال است. اگر طول عمرها توزیع لوگ نرمال داشته باشند طول عمر لگاریتمی توزیع نرمال دارد. توزیع لوگ نرمال برای توزیع نرمال مانند توزیع وایبل برای توزیع گامبل است. پارامترهای  از توزیع لوگ نرمال میانگین و واریانس توزیع طول عمر لگاریتمی هستند. مانند توزیع گامبل توزیع نرمال پارامترهای مکان و موقعیت دارد. و مانند توزیع وایبل لوگ نرمال توزیعی با شکل های گوناگون است. تجزیه و تحلیل توزیع لوگ نرمال مشکل است و همچنین زیان بخصوصی در شکل تابع مخاطره‌اش وجود دارد. در آغاز h(t) افزایش می‌یابد تا به max‌ مقدار برسد. و بعد آرام کاهش می یابد تابه صفر تمایل پیدا کند وقتی  بهرحال مقادیر بزرگ t‌ جالب نیستند

توزیع گاما


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 39 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی اصل بی طرفی در دعاوی با ترجمه فارسی با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی اصل بی طرفی در دعاوی با ترجمه فارسی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 اصل بی طرفی در دعاوی

قاعده رد دادرس مربوط به کسانی است که در مقام انجام وظایف قانونی به عنوان قاضی با هدف اجرای عدالت در جامعه و احقاق حق مظلوم و ایجاد ثبات اجتماعی تلاش می کنند

می دانیم که عدالت نام زیبایی است و تنها گزینه ای است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. هر کس به حق و حقوق خود آگاه باشد و نیز به آن قانع باشد دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایی نخواهیم داشت هر جامعه ای عدالت را از اهداف خود می داند هیچ کس از عدالت تنفر ندارد و همه قیامها با هدف عدالت خواهی صورت گرفته است بی عدالتی را کسانی ایجاد می کنند که حد وحدود خود را نمی دانند و ناگزیر باید تشکیلاتی مانند قوه قضاییه متولی ایجاد عدالت در جامعه باشد. در حکومت اسلامی دستگاه قضایی با هدف اجرای عدالت تأسیس شده است به همین خاطر در اصل یکم و سوم و چهلم و یکصد و پنجاه و ششم و سایر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنا و اهداف حکومت را تأمین عدالت اجتماعی تعریف کرده است به همین منظور در ماده 91 از قانون آیین دادرسی مدنی و در ماده 208 از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و در ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب قیوداتی را احصا کرده است که دادرسی در مقام اجرای عدالت از شایبه خروج از عدالت و در رعایت بی طرفی نسبت به اصحاب دعوی مورد تردید قرار نمی گیرد

پس هر وقت یکی از جهات رد دادرس پیش آید در حقیقت دادرسی صلاحیت رسیدگی و ورود به پرونده را نخواهد داشت . در این صورت دادرس مکلف است خود از رسیدگی امتناع کند و یا اصحاب دعوی در عدم توجه دادرسی به وی یادآوری و تذکر دهند این تذکر به ایراد دادرسی تعبیر شده است ایراد مذکور در قانون موضوعه به طور حصر بیان شده و نمی توان از آن تمثیل تعبیر کرد در اینجا نهی قانون قابل توجیه نیست یعنی اقدام قانون بیان یک امرسلبی است و نمی توان قانون را به نحو ایجاب و اثبات در ما نحن فیه تفسیر کرد

پس عدالت تعطیل نخواهد شد آنچه مورد ایراد و گلایه عمومی است عدم آشنایی مردم به وظایف خود و کمک نکردن به تحقق عدالت است

برای دادرس تکلیف است در موارد زیر از رسیدگی فورا امتناع و پرونده را به مقام ارجاع اعاده تا دادرس دیگری تعیین گردد. به موجب ماده (91) از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب موارد زیر از جمله موار رد دادرسی محسوب می شود

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس بایکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد

ب ـ دادرسی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور دادرس یا همسر او باشد

ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوی باشد

د ـ دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه شد، بعنوان دادرسی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد

ه ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد

و ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند

موارد عدم توجه به ایراد رد دادرس

The principle of impartiality in the proceedings

 We know that justice is a beautiful name, and is the only option that requires no training. in Article 91 of law, civil procedure and civil procedure in Article 208 of the former Act and in Article 46 of the Public and Revolutionary Courts Criminal law Qyvdaty has a separate hearing on the withdrawal of equity and justice in respect of the alloy impartiality of those claims will not be questioned

So one of the ways comes before the magistrate hearing the case will be qualified to handle. Then justice will not shut down what is objectionable and the general woes of the people to know their duties and do not contribute to the realization of justice

For the magistrate’s duty in cases of refusal to deal immediately and refer the case to another magistrate be appointed to restore. According to Article (91) of the Civil Procedure Law and Article 46 of the Code of Criminal Procedure and the Court rejected the hearing is Mvar includes

A relative or a causal relationship to the third floor of the magistrate with a lawsuit from the parties exist

Makhdoom a hearing or guardian is one of the parties or one party or the steward or judge’s wife is Mtklf

A judge or his spouse or child is heir to one of those claims

The lawsuit was brought in a former magistrate, a justice or judge or a witness or expert has said

And the judge or his spouse or child has a personal interest in issue are Mtrvh

 The judge rejected the objection of failure

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 35 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت اسناد با word دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت اسناد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله مدیریت اسناد با word

فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعویض اسناد مالکیت و ;
روش قبول درخواست ثبت    1
روش انتشار آگهی های نوبتی    7
روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 قانون ثبت    10
روش انتشار آگهی تحدید عمومی    13
روش تحدید حدود عمومی    15
روش انتشار آگهی های تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن    17
روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک    21
روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده    24
روش صدور سند مالکیت المثنی    26
فصل دوم : از بین رفتن سند
روش تعویض اسناد مالکیت غیر قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ریخته- برگی پاره شده و امثالهم)    31
 فصل سوم : انواع روش تبدیل ، تفکیک ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالکیت ملک
روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد    33
روش تجمیع حدود املاک که دارای سند مالکیت می باشند    35
روش افزار املاک    38
روش تفکیک املاک    45
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاک ثبت شده در دفتر املاک49
روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه های املاک جاری    49
روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری    50
روش بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیت دار    52
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک    55
روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده    57
روش صدور اسناد مالکیت اعیانی    59
روش اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت    65
روش اجرای احکام افزار صاده از مراجع قضائی صالحه    71
روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم)    76
روش اصلاح حد به کوچه    77
روش اجرای ماده 149 الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که داای سند مالکیت می‌باشند    81
روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها …    85
روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوه ابطال آن    88
روش صدور سند مالکیت به نام وراث    93
روش ابطال سند مالکیت المثنی    98
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی    99
روش تشکیل پرونده ثبتی المثنی    101
روش تهیه پرونده ثبتی المثنی برای املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر شده است(تجدیدی)    104
روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذیرش و تقاضای ثبت    107
روش اقدام نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت    110

روش قبول درخواست ثبت املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتئکپی شناسنامه خود و سسایر مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید

در استشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آن را بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابزاری در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتر اوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام می دارد

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال می دارد

مسئول بایگانی با مراجعه به دفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید

تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گردیده

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جعت عزیمت به محل وقوع ملک بمنظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتیجه به او اعلام می دارد

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد و به نماینده و نقشه بردار فوق العاده مأموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپزده ثبت وایز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام مأموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می‌نماید تا ضمیمه پرونده شود

آنگاه نماینده و نقشه برداری در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابزاری و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از همسایگان و مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوه تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز ملک را برداشت می نماید

سپس با نماینده با توجه به مجموع تحقیقات بعمل آمده صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز کروکی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتیکه ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهارنامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید

در صورتجلسه که تحت عنوان صورتجلسه معاینه محی و احراز تصرف مالکانه تنظیم می شود نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محب تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نیز روز معاینه محی را قید سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با تعیین ایادی مربوط بنحوی که ارتباط متقاضی را با کسیکه ملک در دفتر توزیع اظهارنامه به نام او معرفی شده مشخص نماید همچنین حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهائی خود را در خصوص بلااشکال بودن ثبت ملک بطور صریح مرقوم دارد

هم چنین در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتیکه مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک مورد تقاضا شمارات مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد

در اظهارنامه ثبت ملک که نماینده آنرا همراه با صورتجلسه معاینه محل و احراز تصرف مالکانه تنظیم می نماید بایستی مشخصات کامل مالک یا مالکین بر اساس متدرجات شناسنامه آنها قید شود و از استناد به مشخصات مندرج در سایر اوراق و مدارک متقاضی از قبیل گواهینامه رانندگی و امثالهم جداً اجتناب شود

هم چنین سایر ستون های اظهارنامه بایستی بطور دقیق و با خط خوانا تکمیل و پس از امضاء نماینده و متقاضی همراه با صورتجلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئیس ثبت ارائه گردد

لازم به ذکر است که کل قیمت ملک مورد تقاضا بر اساس قیمت منطقه ای وسیله نقشه بردار تعیین و در ستون مربوط در اظهارنامه قید می شود

رئیس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماینده و نقشه بردار و بررسی صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبیق مندرجات آن با مدارک ابزاری متقاضی در صورتیکه تحقیقات انجام شده و صورتجلسه تنظیمی را کافی تشخیص دهد پس از کنترل مندرجات اظهارنامه با صورتجلسه معاینه محلی آن را امضاء سپس اظهارنامه را در دفتر کد 304 (دفتر ثبت اظهارنامه) ثبت و شماره ردیف دفتر را روی اظهارنامه قید و سوابق را جهت ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نمایده و نقشه بردار بترتیب به دفتر و حسابداری ارجاع می نماید

پس از ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود و در آنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم را صادر و جهت واریز به حساب مربوطه نزد بانک ملی به متقاضی تسلیم و نیز فوق العاده نماینده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت می نماید

متقاضی پس از واریز حقوق دولتی متعلقه در بانک نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده گردد

متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتی به پرونده شماره قبض و میزان حق الثبت و مقدماتی را به تفکیک در اظهارنامه قید و پرونده را جهت اقدامات بعدی به بایگانی ارسال می دارد

متصدی بایگانی مراتب ثبت ملک را در مقابل شماره ملک مورد ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه قید و پس تز ثبت در دفتر آمار پرونده را در ردیف سایر پرونده هائی که بایستی آگهی نوبتی نسبت به آنها تهیه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدی متقاضی را که معمولاً پایان انقضاء زمان واخواهی آگهی نوبتی ملک است به متقاضی اعلام می دارد

تذکر2: در انجام هر یک از مراحل قبول ثبت چنانچه قانوناً نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح ملاحظه شد بایستی انجام شود بیهی است که استعلام های بی مورد و بدون مجوز که موجب ایجاد وقفه در انجام کار متقاضی شود خلاف مقررات بوده و بایستی از آن اجتناب شود

 روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی

پس از ثبت ملک و وصول حقوق دولتی متعلقه آن بشرحی که قبلاً توضیح داده شد بر اساس ماده 59 ائین نامه ثبت کلیه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی بترتیب مقرر در آیین نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن در یکی از روزنامه های محلی کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شوند آگهی گردند تا چنانچه افرادی نسبت به املاک ثبت شده اعتراضی دارند یا حقی برای خود قائل هستند مراتب را ظرف 90 روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسید دریافت دارند

در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود باید مشخصات و نکات زیر منظور گردد

1-  شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع لک و محل وقوع املاکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند

2-   املاکی که قبلاً اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباهاً در موعد مقرر آگهی نشده اند

3-  املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکن به واسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجی آراء هیأت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیأت نظارت موضوع بندهای 385-386-387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 65 منجر ه تجدید آگهی شده اند. در تهیه پیش نویس آگهی نوبتی که وسیاه مسئول بایگانی انجام می شود بایستی نهایت دقت لازم معمول گردد تا اشتباهی واقع نشود و در مقدمه آن نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات و شماره پلاک های ثبتی املاک هر بخش که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیب از کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 3 که در اجرای دستور هیأت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجر به تجدید آگهی شده اند قید می شود

سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت به املاک ردیف 1 و 2 که 90 روز و املاک ردیف 3 که 30 روز بعد از تاریخ اولین انتشار است ذکر می گردد و نیز مدلول مواد 16 و 17 و 20 قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخ انتشار نوبت اول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود. مسئول بایگانی پس از تهیه آگهی نوبتی که تایپ شده آن زا نزد رئیس اداره ارسال و او پس از بررسی و کنترل امضاء و سپس آگهی را طی نامه ای جهت درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی و نیز چاپ نسخ پشت سفید به اداره ارشاد اسلای محل ارسال می دارد

پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه و نسخ پشت سفید مسئول بایگانی آن را با پیش نویس آگهی تطبیق و در صورتیکه اشتباهی واقع نشده باشد عین متن عبارت آگهی نوبتی و شماره روزنامه و تاریخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهارنامه های مربوطه قید و مراتب صحت و سقم انتشار اگهی را گواهی می نماید

بدیهی است پس از تطبیق چانچه پلاکی از قلم افتاده یا در چاپ آن اشتباهی واقع شده باشد مسئول بایگانی موظف است مراتب را به رئیس اداره گزارش و او حسب مورد و برابر مقررات دستور مقتضی را صادر خواهد نمود سپس تعداد کافی از نسخ پشت سفید جهت الصاق در معابر عمومی به مأمور ابلاغ تسلیم و او پس از الصاق مراتب را کتباً به اداره اعلام و رئیس ثبت پس از حصول اطمینان الصاق آگهی ها دستور ثبت گزارش مأمور را در دفتر اندیکاتور صادر و پس از ثبت جهت ضمیمه شدن به سابقه به بایگانی ارسال می شود و نیز یک نسخه از آگهی نوبتیبرای ادارات ذیربط ارسال می‌شود و نسخه ای از آن جهت مجلد نمودن با سایر آگهی ها منظور و در نهایت آگهی در دفتر ثبت آگهی های نوبتی ثبت می گردد

 روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی موضوع ماده 16 قانون ثبت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 37 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله انگلیسی تجارت الکترونیک با ترجمه فارسی با word

 نگاهی به تجارت الکترونیک ، منافع اقتصادی و محدودیت های داخلی

تجارت سیستم های سنتی و الکترونیکی

تجارت الکترونیک ، منابع ، مزایا و نگرانی ها

تجارت الکترونیک ، موانع گسترش در ایران و راهکارها

خرید و فروش اینترنتی در ایران

ارائه راه حل

نگاهی به تجارت الکترونیک ، منافع اقتصادی و محدودیت های داخلی

          با اختراع رایانه و فراگیر شدن استفاده از آن بخصوص از سال 1980 میلادی که کامپیوترهای خانگی جایگاه مناسبی در سطح تمامی فعالیت های علمی ، اقتصادی و تجاری پیدا کردند و نیز گسترش روز افزون شبکه اینترنت در جهان ، بشر امروزی ، غوطه ور در دریایی از اطلاعات شده است

          از آنجا که دسترسی به اطلاعات و آمار می تواند مبنای بسیار دقیقی در تصمیم گیری صحیح و اصولی به شمار آید می توان به ضرورت همگانی با دنیای معاصر در استفاده از تجربیات جهانی و استفاده همه جانبه از فناوری اطلاعات پی برد

          در عرصه تجارت نیز نیاز به تغییر از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک این روزها بیش از گذشته احساس می شود ، به گونه ای که عصر مسافت و جابجایی به منظور کسب اطلاع از تقاضا و کالای قابل عرضه و یا خرید سپری شده است و به مرور اما با شتابی تصادی ارتباط بر پایه تجارت الکترونیک حداقل در ظاهر برای دست اندرکاران اقتصاد که دستی بر تجارت دارند واژه ای ناآشنا و غریبه نیست . هرچند که ممکن است از روشهای علمی و راهکارهای اجرایی آن آگاهی چندانی نداشته باشند

 تجارت سیستم های سنتی و الکترونیکی

          خرید اقلام مایحتاج روزانه در همه صنوف بخش مهمی از وقت خریدار را به خود اختصاص می دهد . خرید روزانه زنان خانه دار ، تدارک کالا و قطعات و مواد اولیه برای یک شرکت و یا کارخانه در بازار ایران مراحل مشخص و معینی را طی می کند که از سرکشی به حداقل چند مغازه و فروشنده جهت مشاهده کیفیت کالا و بررسی قیمت آن شروع می شود و در نهایت به انتخاب بهترین حالت و خرید می انجامد در روش سنتی جاری جهت انجام خرید کالای مورد نیاز با مسائل عدیده ای روبرو خواهیم بود . شلوغی فروشگاه ، ترافیک خیابان ها ، خطرات احتمالی به دلیل بعد فاصله از منزل یا محل کار تا فروشگاه ضرورت دیدن مدلهای مختلف و در نتیجه اجبار و سرکشی به چند فروشگاه به منظور اطمینان از قیمت و کیفیت ، بی حوصله گی فروشندگان در ارائه توضیحات جملگی از مواردی است که شهروندان ایرانی جهت خرید کالا به طور روزمره با آن دست به گریبانند

A look at e-commerce, local economic benefits and limitations

With the invention of computers and the widespread use of home computers, especially from 1980, which is a good place at all levels of scientific activity, and expand economic and trade were all growing Internet world of today’s a sea of immersed in the has

Since access to information and statistics can be very accurate based on Correct and principled decision-making can be considered a public necessity in the modern world of global experience and comprehensive use of information technology realized

crashes associated with the acceleration based on electronic commerce for at least the appearance of The economics involved are trading manually on an unfamiliar word, and not strangers. Although that may not have much knowledge of scientific methods and strategies for its implementation

Traditional and electronic commerce systems

Purchase items of daily needs in all major classes of time allocated to the buyer. Daily shopping housewives, procurement of goods and raw materials for a company or factory in Iran during certain phases of the rogue of at least a few shops and dealers that the price of quality goods and it begins and finally to select and buy the best leads in the traditional method for purchasing necessary goods will be faced with serious problems. Crowded stores, street traffic, hazards due to the distance from home or work necessary to store and view the various models and rogue having several stores in order to ensure price and quality, such vendors are bored in the overall description of Some Iranian citizens to buy goods that it routinely

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
+ تعداد بازدید : 39 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :
سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

دانلود سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی فرایندهای غشایی کلر آلکالیتحقیق فرایندهای غشایی کلر آلکالیپروژه فرایندهای غشایی کلر آلکالیپایان نامه  فرایندهای غشایی کلر آلکالیبررسی فرایندهای غشایی کلر آلکالی
دسته بندی سمینار
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6067 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 128

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

فایل بصورت PDF

چکیده:

نظر به ویژگی های منحصر به فرد غشاهای تبادل یونی به ویژه در فرآیند غشایی تولید کلرآلکالی

و نیز اهمیت فنی و اقتصادی این غشاها مطالعه اولیه ای در زمینه شناخت غشاهای تبادل یونی

انجام دادم .

در این تحقیق ضمن معرفی آیونومرها و غشاهای تبادل یونی به ویژه پرفلئورینه و تعیین خواص

و نقش آنها در صنعت کلرآلکالی ، انواع غشاهای تجاری موجود در بازار معرفی و مورد بررسی

قرارگرفته است .مدل های ساختمانی و مورفلولوژی غشاهای پرفلئورینه به همراه اصول و مکانیزم

انتقال یون از درون غشا ارائه گردیده است .

مدل های شبکه خوشه ای و سه فاز توانایی توضیح نسبی خواص و قابلیت انتخاب پلیمر را دارا

می باشند . خواص مهم غشاهای تبادل یونی پرفلئورینه همچون گنجایش آب،ظرفیت تبادل یونی

،راندمان جریان ، هدایت الکتریکی،خواص مکانیکی و غیره تعریف و مورد بررسی قرارگرفته است

،نیز روشهای اندازه گیری این خواص ارائه گردیده است .

در این تحقیق ضمن ارائه تاریخچه ای از صنعت کلرآلکالی انواع سل های مورداستفاده توصیف شده

، در ادامه مزایا و معایب غشاهای تبادل یونی و به طور کلی انتظاراتی که از غشاهای کلرآلکالی داریم

بیان شده است .در ادامه نیم نگاهی نیز به غشاهای تبادل یونی در صنعت ، چگونگی مراقبت از الکترو

لایزرها و انواع تست های مربوط به غشا در قبل و بعد از را اندازی شده است . علل راه اندازی سل با

آب نمک قلیایی ، علل پاره شدن غشا و نشانه های آن و چگونگی تعمیر انها نیز ذکر شده است . در انتها

نیز نکاتی در مورد چگونگی نگهداری و مراقبت از غشا از زمان تولید تا هنگام نصب ذکر گردیده است .

به واسطه نقش کلیدی غشا د رفرایند کلر آلکالی تحقیق هر چه بیشتر در زمینه غشا و البته تلاش برای

ساخت غشا در کشور اهمیت زیادی می یابد زیرا صنعت کلر آلکالی غشایی در صنایع پتروشیمی در جهان

در حال گسترش بوده و در نتیجه احتمال تبدیل واحد های جیوه ی به غشایی در آینده زیاد است .

دانلود سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

+ تعداد بازدید : 43 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :
پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

چابکی سازمانی کار تیمی بانک های خصوصی و دولتی شهر سنندج پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1850 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 161

پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

چکیده

:هدف از انجام پروژه حاضر بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی در بانک های دولتی و خصوصی است . برای انجام این پژوهش مبانی نظری وسیعی در زمینه کارتیمی و چابکی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت . مدل تحلیلی این پژوهش بر اساس این مطالعات و مراجعه به نظر صاحبنظران شکل گرفت و تمامی فرضیات این پژوهش بر اساس مدل تحلیلی بنا نهاده شده اند و بر اساس این مدل چابکی سازمانی در چهار بعد پاسخگوئی به مشتری ، آمادگی رویارویی با تغییرات ، ارزش قائل شدن برای مهارت را کلیه کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان سنندج به تعداد ۱۱۰۰ نفر تشکیل دادند داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است و با تکنیک های آماری spss مورد تحلیل قرار گرفت و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند . یافته های نشان می دهد که بین کار تیمی و چابکی سازمانی ارتباط معنی داری وجود داشته،به گونه ای که کار تیمی بر مولفه های چابکی سازمانی موثر می باشد. این پژوهش در خاتمه به ارائه پیشنهاد های کاربردی پرداخته است.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج)

+ تعداد بازدید : 42 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان همراه با پرسش نامه

پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان همراه با پرسش نامه

پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستانبررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستانرابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4811 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140

پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان همراه با پرسش نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول _کلیات پژوهش
1-1 .مقدمه.......................................................................................................................................................... 2
2-1 .بیان مسأله.................................................................................................................................................... 4
3-1 . بررسی رابطه عملکرد بازاریابی مبتنی بر کیفیت خدمات کل....................................................................... 6
8........................................................................................................................... TQM 4-1 . چارچوب اجرایی
5-1 . تعیین اولویت های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مبنای ارتقای عملکرد بازاریابی در اداره کل
پست استان کردستان........................................................................................................................................ 12
6-1 . ضرورت انجام تحقیق.............................................................................................................................. 15
7-1 . اهمیت مفهوم کیفیت جامع...................................................................................................................... 16
8-1 . اهمیت بررسی و درک بازاریابی مبتنی بر کیفیت..................................................................................... 17
9-1 .تعاریف کلیدی...................................................................................................................................... 19
1-9-1 . تعریف کیفیت.................................................................................................................................... 19
فصل دوم_مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
1-2 .مقدمه........................................................................................................................................................ 21
2-2 . مفهوم رضایت مشتری.............................................................................................................................. 23
3-2 . مروری بر ادبیات پژوهش......................................................................................................................... 25
4-2 . مدیریت کیفیت فراگیر............................................................................................................................ 29
5-2 . اندازه پذیر کردن مشکلات سازمانی......................................................................................................... 30
1-5-2 . نهادینه کردن مشکلات سازمان............................................................................................................. 31
2-5-2 . حساسیت نسبت به زمان........................................................................................................................ 31
6-2 . اصول 8 گانه مدیریت کیفیت جامع.......................................................................................................... 32
7-2 . اصول کلیدی........................................................................................................................................... 33
1-7-2 . بنیان و شالوده سازمان.......................................................................................................................... 34
2-7-2 . عوامل سازنده...................................................................................................................................... 35
3-7-2 . استحکام سازمان.................................................................................................................................. 37
4-7-2 . پوشش سازمان.................................................................................................................................... 39
8-2 . خلاصه شعار مدیریت کیفیت جامع.......................................................................................................... 39
9-2 . نقش مدیریت کیفیت فراگیر در مدیریت بحران های سازمانی................................................................... 40
در سرتاسر سازمان....................................................................................................................... 41 TQM .10-2
11-2 . قلمرو مدیریت کیفیت جامع................................................................................................................... 43
46..........................................................................................................................TQM 12-2 . مفاهیم راهبردی
در شرکت های خدماتی............................................................................................................. 47 TQM .13-2
14-2 . هزینه کیفیت......................................................................................................................................... 48
15-2 . اندازه گیری و گزارش هزینه های کیفیت............................................................................................... 50
16-2 . پیشینه پژوهش....................................................................................................................................... 52
فصل سوم_ روششناسی پژوهش
1-3 .مقدمه....................................................................................................................................................... 56
2-3 . سؤالات پژوهش....................................................................................................................................... 57
3-3 . چهارچوب پژوهش و فرضیات.................................................................................................................. 57
4-3 . فرضیات پژوهش..................................................................................................................................... 58
5-3 . روش اجرای پژوهش............................................................................................................................... 59
6-3 . روش های جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش............................................................................... 63
7-3 . جامعه آماری پژوهش.............................................................................................................................. 66
8-3 . روش نمونه گیری پژوهش........................................................................................................................ 66
9-3 . (ابزارهای اندازه گیری پژوهش ) مشخصات پرسشنامه ها.......................................................................... 67
١٠ . روایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش................................................................................................... 68 -٣
11-3 . پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش...................................................................................................... 69
12-3 . روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهش............................................................................... 69
فصل چهارم-جمعآوری و تحلیل دادهها
1-4 .مقدمه....................................................................................................................................................... 72
2-4 . طراحی پرسشنامه...................................................................................................................................... 72
3-4 . تجزیه و تحلیل سوالات دموگرافیک......................................................................................................... 77
1-3-4 . جنسیت................................................................................................................................................ 77
2-3-4 . سن...................................................................................................................................................... 78
3-3-4 . میزان تحصیلات.................................................................................................................................. 79
4-4 . تجزیه و تحلیل سوالات اصلی پژوهش...................................................................................................... 80
80............................................................................................................................................... 1-4-4 . سوال 1
81............................................................................................................................................... 2-4-4 . سوال 2
82................................................................................................................................................ 3-4-4 .سوال 3
83................................................................................................................................................. 4-4-4 .سوال 4
84................................................................................................................................................. 5-4-4 .سوال 5
85................................................................................................................................................. 6-4-4 .سوال 6
86................................................................................................................................................. 7-4-4 .سوال 7
87................................................................................................................................................. 8-4-4 .سوال 8
88................................................................................................................................................. 9-4-4 .سوال 9
89............................................................................................................................................. 10-4-4 .سوال 10
90............................................................................................................................................. 11-4-4 .سوال 11
91............................................................................................................................................. 12-4-4 .سوال 12
92............................................................................................................................................. 13-4-4 .سوال 13
93............................................................................................................................................. 14-4-4 .سوال 14
94............................................................................................................................................. 15-4-4 .سوال 15
95............................................................................................................................................. 16-4-4 .سوال 16
96............................................................................................................................................. 17-4-4 .سوال 17
97............................................................................................................................................. 18-4-4 .سوال 18
5-4 . آزمون فرضیات پژوهش........................................................................................................................... 98
1-5-4 .آزمون فرضیه اول................................................................................................................................. 98
2-5-4 .آزمون فرضیه دوم................................................................................................................................. 99
3-5-4 .آزمون فرضیه سوم.............................................................................................................................. 100
4-5-4 .آزمون فرضیه چهارم........................................................................................................................... 101
5-5-4 .آزمون فرضیه پنجم............................................................................................................................ 102
6-5-4 .آزمون فرضیه ششم............................................................................................................................ 103
فصل پنجم-نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد ها
1-5 .مقدمه...................................................................................................................................................... 105
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها.............................................................................................................. 107
1-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول....................................................................................................... 107
2-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم....................................................................................................... 107
3-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم...................................................................................................... 108
4-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم................................................................................................... 108
5-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم..................................................................................................... 109
6-2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم..................................................................................................... 110
3-5 . پیشنهادات برای پژوهش های بعدی........................................................................................................ 110
4-5 . محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................... 111
5-5 . منابع...................................................................................................................................................... 112
1-5-5 . منابع داخلی....................................................................................................................................... 112
2-5-5 . منابع خارجی..................................................................................................................................... 112
6-5 .پیوست ها............................................................................................................................................... 114
فهرست جداول و نمودارها
جداول و نمودارها صفحات
و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی.............................................................. 9 TQM چارچوب هایی در زمینه اجرای
نمودار کانو.. .................................................................................................................................................. 29
نمودار مدیریت کیفیت جامع............................................................................................................................ 47

دانلود پایان نامه بررسی رابطه TQMو عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان همراه با پرسش نامه

+ تعداد بازدید : 37 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر به همراه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

دانلود بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 699 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106

مقدمه.................................................................................................. 2

بیان مسأله.......................................................................................................................................................... 3

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................. 4

اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 5

الف) هدف کلی.................................................................................................................................................. 5

ب) اهداف جزئی ............................................................................................................................................. 5

سئوالات پژوهش................................................................................................................................................ 6

فرضیه های تحقیق........................................................................................................................................... 6

تعریف متغیر....................................................................................................................................................... 7

تعریف نظری....................................................................................................................................................... 7

تعریف عملیاتی.................................................................................................................................................. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................... 9

انگیزش................................................................................................................................................................ 9

تفاوت هدف و انگیزه........................................................................................................................................ 13

نظریه‌های انگیزش............................................................................................................................................ 14

انواع انگیزش....................................................................................................................................................... 15

الف. فیزیولوژیکی – روان‌شناختی............................................................................................................... 15

ب. صلاحیت ...................................................................................................................................................... 15

پ. پیوندجویی یا تعلق..................................................................................................................................... 16

نظریه‌های انگیزش........................................................................................................................................... 16

الف. نظریه‌های انسان‌گرایانه........................................................................................................................... 16

ب. نظریه‌های شناختی و کارآمدی شخصی............................................................................................... 17

1. عامل فعالیتی یا عملی................................................................................................................................ 17

2. عامل جانشین‌سازی................................................................................................................................... 17

3. عامل تحریکی یا تشویق............................................................................................................................. 18

4. عامل عاطفی: ............................................................................................................................................... 18

پ. نظریه‌های رفتاری....................................................................................................................................... 18

ت. نظریه اسناد.................................................................................................................................................. 19

ث. نظریه برانگیختگی...................................................................................................................................... 19

نقش انگیزش در رفتار و یادگیری................................................................................................................. 20

تئوری سلسله نیازهای مازلو........................................................................................................................... 21

1- نیازهای فیزیولوژیکی................................................................................................................................. 21

2- نیازهای ایمنی – امنیت........................................................................................................................... 21

3- نیازهای اجتماعی...................................................................................................................................... 21

4- نیازهای حرمت نفس................................................................................................................................. 22

5- نیازهای خود شکوفایی.............................................................................................................................. 22

تئوری آلدرفر...................................................................................................................................................... 23

1- نیازهای وجود ( زیستی )........................................................................................................................ 23

2- نیازهای وابستگی...................................................................................................................................... 23

3- نیازها رشد.................................................................................................................................................... 23

تئوری دو عاملی هرزبرگ................................................................................................................................ 24

تئوری نیازهای اکتسابی مک کلند................................................................................................................ 25

تئوری دو ساختی انسان ( تئوریxوy)....................................................................................................... 27

ویژگیهای انسانها از دیدگاه دو نظریه x وy................................................................................................ 28

نظریه هارتر......................................................................................................................................................... 29

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................... 34

روش تحقیق....................................................................................................................................................... 34

حجم نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................................... 36

روش نمونه گیری: خوشه ای.......................................................................................................................... 36

روش اجرای تحقیق.......................................................................................................................................... 36

ابزار پژوهش........................................................................................................................................................ 37

روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................................................... 38

روش آماری......................................................................................................................................................... 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه................................................................................................................................................................... 40

آمار توصیفی....................................................................................................................................................... 41

آمار استنباطی.................................................................................................................................................... 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه................................................................................................................................................................ 81

مروری بر تحقیق............................................................................................................................................ 81

بحث و نتیجه گیری....................................................................................................................................... 82

پیشنهادات....................................................................................................................................................... 83

پیشنهاد به خانواده ها.................................................................................................................................... 83

پیشنهادات برای معلمان و مدارس............................................................................................................. 85

راههای افزایش انگیزه................................................................................................................................... 85

پیشنهادات برای تحقیقات آینده................................................................................................................ 87

محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر......................................................................................................... 88

محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر.................................................................................................... 89

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ................................................................................................................................................... 91

منابع اینترنتی................................................................................................................................................. 92

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه......................................................................................................................................................... 94

یک نمونه تکمیل شده پرسشنامه.............................................................................................................. 97

دانلود بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر

+ تعداد بازدید : 36 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

دانلود مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل pdf
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

تعریف واژة بازار

بازار در دوران اسلامی

نحوة نام گذاری بازارها

فصل دوم

برخی از ویژگی های کارکردی

برخی از خصوصیات شهری

فصل چهارم

عناصر و فضاهای بازار

فصل پنجم

برخی از ویژگی های معماری بازار عناصر و فضاهای بازار

تعریف واژة بازار

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.

دهخدا اظهار داشته که بازار از واژة پهلوی واکار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

بازار در دوران اسلامی

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا که می یافتند پهن می کردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی که حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و محلی برای ادارة کشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حکومت های ایرانی بودند که اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت کشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حکومت های مقتدر اقتصاد ملی شکوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالک و الممالک، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای کشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های کتانی کازرونی چنان شهرت داشت که تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنکه بسته های آن را باز کنند و تنها مهر و نشان کارگاه های کازرون کافی بود. همچنین گفته اند در شهر کوچک تون در قرن پنجم چهار صد کارگاه زیلو بافی وجود داشت.

دانلود مقاله مفهوم بازار و کارکردهای آن

+ تعداد بازدید : 33 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

دانلود مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

فهرست:

نرخها

نرخهای جمع شونده

جابجایی زمان یا جابجایی میانگین نرخ

نمودارهای حلقه ای

تجزیه و تحلیل سود هزینه

تحلیل اثر خطر پذیری

رده بندی احتمال خطر

رده بندی شدت خطر

تحلیل خطرات

بررسی نظریه ها

اشتباه مدیریت

اشتباه اپراتور

ویژگیهای شخصی


مقدمه

كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از آن كلمات متداول است كه زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تكنیكهای استاندارد بسیار كم برای این كار وجود دارند.

برای اهدافمان، ما قصد داریم كه ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف كنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی اطلاعات ارقام به منظو ر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بكار بریم. در مرحلة دوم، نگاهی به تكنیكهای تحلیلی خواهیم داشت كه برای حل مشكلات یا تحلیل علتها كاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع كنیم.

نرخها : شما باید محاسبات نرخی ابتدایی و محدودیتهای آنها را بشناسید. شما جمله‌هایی را شنیده‌اید یا خوانده‌اید كه به این معنا هستند و ً نرخ سوانح سازمان xxx درسال قبل این چنین و آنچنان بود ً. پس چه چیزی ؟ این نرخ از كجا آمده است؟ چه معنی می‌دهد؟ چه سودی دارد؟ سؤالات بالا، سؤالات مفیدی هستند.

نرخ، شمار وقایعی است كه با در معرض آن وقایع قرار گرفتن، تقسیم شده است. تنها دلیل محاسبه یك نرخ آن است كه اختلافات آشكار را بدانیم. اگر این عرضه داشته ثابت بودند هیچ نیازی به محاسبة نرخ نبود. ما فقط می‌توانستیم از شمار وقایعی كه رخ می‌دادند استفاده كنیم و همان هم كاملاً صحیح می‌بود. به بیانی ساده‌تر، تعداد سوانعی كه ما با آنها رو به رو هستیم، به وضوح با مقدار استفادة ما از هواپیما مرتبط است.

مقدمه

كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از آن كلمات متداول است كه زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تكنیكهای استاندارد بسیار كم برای این كار وجود دارند.

برای اهدافمان، ما قصد داریم كه ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف كنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی اطلاعات ارقام به منظو ر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بكار بریم. در مرحلة دوم، نگاهی به تكنیكهای تحلیلی خواهیم داشت كه برای حل مشكلات یا تحلیل علتها كاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع كنیم.

اشتباه اپراتور :

سه نوع است : آنهایی كه سیستم مربوط می شوند (بواسطه ناظر) ، آنهایی كه اپراتور به علت نداشتن یا كم تجربگی مرتكب می شود و آنهایی كه ناشی از خصوصیات شخصی است .

دانلود مقاله تكنیكهای تحلیلی ایمنی هوایی

+ تعداد بازدید : 40 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی

بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی

دانلود بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی

بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 123 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

مقدمه

شنوایی یک توامندی حیاتی است یک کودک عادی قادر است که از طریق حس شنوایی زبان و مهارت گفتاری مورد نیاز در تعاملات اجتماعی و از طریق مهارت های آموزشگاهی یادگرفته و به کار بندد .

ناشنوایان همانند سایر کودکان به طور بالقوه به کسب و یادگیری قادر میباشند قضاوت آنها از داده های زبان شناختی ( ورودی ) که همان مواد خام در اکتساب زبان می باشند محروم اند در واقع گنجینه ی لغات خیلی کم است .

طبقه بندی معلولیت شنوایی :

1-ناشنوا = اختلالات شنوایی در روند پردازش اطلاعات دارای دو گروه است

الف : ناشنوای مادرزادی :نوزاد به طور ناشنوا به دنیا می آید

ب : ناشنوای آسیب زا : ناشنوایی طبیعی بدنیا آمده ولی بر اثر حادثه یا بیماری شنوایی اش را از دست می دهد

2- کم شنوا = به کسی کم شنوا گفته میشود که برای پردازش اطلاعات از وسایل کمک شنوایی استفاده نماید

عوامل موثر بر شنوایی :

1- علل مربوط به قبل از تولد

مسمویت و عفونت مادر در زمان پیش از تولد می تواند باعث ایجاد نقایصی در شنوایی کودک گردد

2- موارد آسیب زا به هنگام تولد

در هنگام زایمان به علت تنگی لگن خاصره ، استفاده از خورسپس و خونریزی داخلی جمجه ناشی از ضربه وارده بر سر نوزاد می باشد

3- عوامل مربوط به بعد از تولد .

نقص شنوایی به علت حوادث و بیماری های پس از تولد مربوط می شود

صفحه

مقدمات و تاریخچه

1- آغاز سخن

2- پیش گفتار

3- بررسی آماری و سابقه

4- تعریف استثنایی

5- تاریخچه:-

6- در ایران-

دسته بندی و تعریف و ویژگیهای بالینی

1- انواع استثنایی

2- تعریف ها:

3- علل و عوامل

4- عقب ماندگی و اختلالات ژنتیك

5- انواع سندرم ها

6- منگولیسم یا سندرم دان

7- سندرم صدای گربه و سوپرمن و كلاین فلتر

8- عوامل ناشناخته وهیدروسفال و میكروسفال

9- مسائل دوران بارداری

10- انواع بیماری ها و ضربه ها در تمام موارد

11- سن مادر و عاملRH

12- سوخت و ساز (متابولیسم

13- عوامل فرهنگی

عكس العمل والدین

1- انواع خانواده- پذیرنده، انكاركننده و پنهان كننده

2- ارتباط خانواده با فرزند عقب مانده

3- واكنش های گوناگون خانواده

پیشگیری

1-پیش گیری

2-برنامه ریزی پیش گیری و مشاوره ژنتیك

3-مشكلات جنسی كودكان عقب مانده ذهنی

آموزش وپرورش

1-آموزش و پرورش و توان بخشی

سخن آخر- توصیه و پیشنهادهای لازم: كلام آخر با فرجام سخن

منابع و مراجع

دانلود بررسی و تحلیل هفت گروه کودکان استثنائی

+ تعداد بازدید : 32 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 407 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 270

بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

در ادامه می توانید فهرست مطالب پایان نامه حسابداری با موضوع : "بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل" را ملاحظه نمایید. این پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد. فصل اول پایان نامه ی " بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل" به کلیات پژوهش می پردازد. در فصل دوم این پایان نامه رشته حسابداری مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحث می شود. فصل سوم به روش شناسی پژوهش می پردازد. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های پژوهش انجام می گیرد. در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می گردد. در ادامه این صفحه می توانید فهرست مطالب پایان نامه ی " بررسی امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شركتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل" را با جزئیات بیشتری ملاحظه کنید. لازم به ذکر است که همراه فایل پایان نامه، فایل مربوط به پروپوزال و همچنین فایل مقاله استخراجی از پایان نامه نیز وجود دارند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

2-1- بیان مساله و علل انتخاب موضوع

3-1- اهداف پژوهش

4-1- اهمیت پژوهش

5-1- نوع طرح پژوهش

6-1- متغیرهای پژوهش

7-1- فرضیه های پژوهش

8-1- قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو موضوعی

2-8-1- قلمرو مکانی

3-8-1- قلمرو زمانی

9-1-محدودیتهای پژوهش

1- 10 روش پژوهش

11-1- روش جمع آوری اطلاعات

12-1- ابزار اندازه گیری اطلاعات

13-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات

14-1- ساختار پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون

1-2- مقدمه

2-2 گفتار اول: تاریخچه

2-2-1 مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز

2-2-2 متن پیشنهادی شماره 42 (ED42)

2-2-3 متن پیشنهادی شماره 49 (ED 49)

2-2-4 شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)

2-2-5 بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات

2-3 گفتار دوم: مبانی نظری

2-3-1 تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات

2-3-2 شناخت

2-3-3 عدم شناخت

2-3-4 تهاتر

2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم

2-3-6 معاملات مرتبط

2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی

2-4-1 ترازنامه

2-4-2 صورتهای مالی اساسی دیگر

2-4-3 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه

2-5-1 آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟

2-5-2 تاریخچه انرون

2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون

2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی

2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص

2-2-1 مقدمه

2-2-2 تعریف شرکتها با اهداف خاص

2-2-3 ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه

2-2 گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی

2-2-1 مقدمه

2-2-2 ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه

2-2-3 اقلامی كه افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است

2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی

3- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه

1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی

2-2-1 تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی

2-2-2 معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق

2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه

2-2 گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها

3-2-1 سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزایش کنترل

2-2-2 سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل نمی شود

2-2-3 سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود

2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها

2-2-5 تلفیق

2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت

1-2-3 ارزیابی معامله

2-2-3 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت

2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار

1-2-4 ارزیابی معامله

2-2-4 اجاره های سرمایه ای

3-2-4 اجاره های عملیاتی

4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار

5-2-4 استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها

2-5 گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید

1-2-5 ارزیابی معامله

2-2-5 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید

4-2-5 شیوه حسابداری

2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی

1-2-6 ارزیابی معامله

2-2-6 ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی

3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا

4-2-6 تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالكیت به مشتری

5-2-6 آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟

6-2-6 آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟

7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی

2-7 گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم

1-2-7 ارزیابی معاملات

2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140

3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی

2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل

2-2-8- طبقه بندی نسبتها

3-2-8- فرض تداوم فعالیت

2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش

1-2-10: نتیجه گیری

فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)

1-3 مقدمه

2-3 اهداف پژوهش

3-3 روش جمع آوری داده ها

4-3 قلمرو پژوهش

5-3 جامعه آماری

6-3 نحوه گردآوری اطلاعات

7-3 نمونه گیری

8-3 فرضیه های پژوهش

9-3 متغیرهای پژوهش

10-3 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

11-3 اندازه گیری متغیرهای پژوهش

12-3 روش آماری آزمون فرضیه ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

1-4 مقدمه

2-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 80

3-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 81

4-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 82

5-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 83

6-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 84

7-4 نتایج تحلیل داده ها- سال 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه

2-5 خلاصه ای از كل پژوهش

3-5 خلاصه یافته های پژوهش

4-5 نتیجه گیری

5-5 پیشنهادات

1-5-5 پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش

2-5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی

6-5 محدودیت های پژوهش

7-5 فهرست منابع

فصل ششم :پیوستها

دانلود بررسی امكان تشخیص (شناخت ) استفاده از تا مین ما لی خارج از تراز نا مه در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

+ تعداد بازدید : 36 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

بررسی سیستم اطلاعات مدیریتو كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

دانلود بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

بررسی سیستم اطلاعات مدیریتو كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول : سیستم‌های اطلاعاتی

مقدمه 1

فصل اول: سیستمهای اطلاعات مدیریت

ـ نگاهی كلی به سیستمهای اطلاعات مدیریت 6

ـ سیستمهای اطلاعات مدیریت چیست؟ 6

ـ دانش و اطلاعات مورد نیاز 9

ـ طبیعت داده‌ها، اطلاعات و ارتباطات 11

ـ مدیریت اجرایی و سطوح آن 12

ـ ماهیت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیی و تكنیكهای قابل دسترسی آن 14

فصل دوم: سیستمهای اطلاعاتی و سازمان

ـ سیستمهای اطلاعاتی و سازمان 17

1) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس وظایف مختلف سازمان 21

2) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس عملیات و ساختار مدیریتی سازمان 22

ـ سیستم پردازش تراكنشها 23

ـ سیتسم‌های اطلاعاتی مدیریت 24

ـ سیستم گزارش‌های مدیریت 28

ـ سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم‌گیری 29

ـ سیستم اطلاعاتی مدیریت سطح بالا 29

3) سیستمهای اطلاعاتی بر اساس صورت فیزیكی آنها 30

ـ اجزای فیزیكی سیستم 30

ـ وظایف پردازشی سیستم 31

فصل سوم: مدیریت اطلاعات

ـ مدیریت اطلاعات 33

ـ اهمیت مدیریت اطلاعات 36

ـ دانش MIS 36

ـ مدیر و سیستم 37

ـ سیستم اطلاعات مدیریت 38

ـ تعریف MIS 38

ـ اجزای MIS 43

ـ مدلی از MIS 44

ـ ایجاد MIS 47

ـ مسئولیت مدیریت در مورد MIS 49

بخش دوم: بررسی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل چهارم: سیستم برنامه‌ریزی تولید

ـ گذری بر سیستمهای برنامه‌ریزی تولید 52

ـ زیر سیستم ورودی 54

ـ زیر سیستم خروجی 55

ـ سیستم اطلاعات حسابداری 55

ـ زیر سیستم‌های مهندسی صنایع 57

ـ زیر سیستم هوشمند تولید 58

ـ اطلاعات مربوط به كارگران تولید 58

ـ سیستمهای رسمی 59

ـ سیستمهای غیر رسمی 60

ـ اطلاعات مربوط به تأمین كنندگان 60

ـ زیرسیستم انبارداری 62

ـ اهمیت سطح كالاهای موجود 62

ـ هزینه نگهداری 62

ـ هزینه خرید 63

ـ زیرسیستمهای كیفیت 64

ـ زیرسیستم هزینه 64

فصل پنجم: سیستم اطلاعاتی تولید

ـ چگونه مدیریت از سیستم اطلاعاتی تولید بهره می‌گیرند 66

ـ سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی اطلاعات 67

ـ یك سیستم اطلاعاتی چیست؟ 67

ـ سیستمهای اطلاعاتی متعارف و غیر متعارف 67

ـ یك سیستم اطلاعاتی مبتنی بر كامپیوتر چه نوع سیستمی است 68

ـ ساختار و تركیب بندی سیستمهای اطلاعاتی 70

ـ دسته‌بندی سیستمهای اطلاعاتی 70

ـ دسته‌بندی بر اساس ساختار سازمانی 71

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس عملكردشان 72

ـ دسته بندی اطلاعات بر اساس نوع خدمتی كه ارائه می‌كنند 72

ـ انواع عمده سیستمهای اطلاعاتی 73

ـ سیستم اطلاعات مدیریت دانش 73

ـ سیستمهای اطلاعاتی پردازش امور اداری و كاربردی 74

ـ سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی 75

ـ معماری اطلاعات 76

ـ سیستمهای پایه‌گذاری شده بر اساس وب 77

ـ اینترنت 78

ـ اینترانت 78

ـ اكسترانت 79

فصل ششم : بررسی وضعیت برنامه‌ریزی تولید شركت مهپا

ـ بررسی وضعیت فعلی سیستم برنامه‌ریزی تولید 81

شركت مهپا با سیستم برنامه‌ریزی تولید ساخت یافته

بخش سوم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید

فصل هفتم: طراحی سیستم برنامه‌ریزی تولید با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت

ـ انتخاب موضوع پروژه 86

ـ تشریح محل انجام پروژه 88

ـ تشریح فرآیندهای صورت گرفته در طراحی سیستم 91

ـ مستندات مورد نیاز در طراحی سیستم 102

دانلود بررسی سیستم اطلاعات مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی تولید شركت

+ تعداد بازدید : 33 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی

بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزیبررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی

دانلود بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی

بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 528 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

مقدمه
شخصیت عبارت است از سبك ها و روش های ویژه ای كه هر انسان در تفكر و رفتار دارد. به عبارت دیگر نحوه خاص فكر كردن، رفتار كردن هر شخص منعكس كننده شخصیت اوست. (آزاد، 1375).
صفات شخصیتی الگوهای پایداری از ادراك، برقراری ارتباط و تفكر درباره محیط و خویشتن هستند كه در گستره وسیعی از زمینه های اجتماعی و شخصی ظاهر می شوند.( راهنمای شخصیتی و آماری اختلال های روانی، 1374).
اختلال شخصیت
راههای ویژه پاسخگویی فرد، اغلب به شخصیت وی اشاره دارد، سبكهای شخصیتی افراد، رفتار آنها را در همه مواقع یكسان تحت تأثیر قرار نمی دهد. گاه محیط فرد دستخوش تغییرات می گردد و این تغییرات مستلزم اتخاذ رویكردهای متفاوتی است. اگر فرد نتواند رفتارش را در راستای این تغییرات اصلاح كند سبك شخصیتی وی غیر انطباقی می شود. چنانچه سازمان شخصیت فرد به قدر كافی انعطاف نداشته باشند تا به خود اجازه دهد حداقل به طور انطباقی به انواع موقعیت های معمولی عكس العمل نشان دهد. ممكن است دچار اختلال شخصیت باشد. (ساراسون و ساراسون، ترجمه دهقانی، نجاریان، اصغری مقدم، 1387).
این اختلال می تواند فردد را در موقعیت های مختلف دچار مشكل سازد و در نهایت به اضطراب و پریشانی و افسردگی منجر گردد. اختلال شخصیت ویژگیهایی دیرپا و غیر انطباقی هستند. (غیر انطباقی در رابطه با محیط) چنین اختلالاتی معمولا اواخر كودكی و یا حداقل اوایل نوجوانی آغاز می شوند. و تا بزرگسالی ادامه می یایند. این اختلالات نگرش خود را به نحو شدیدی نسبت به موقعیت های ایجاد كننده فشار روانی محدود می سازد. این شیوه نگرش تنها به سلسله ای محدود و خشك از پاسخ ها اجازه عمل می دهد.
(ساراسون و ساراسون، 1387). به عبارتی دیگر سبكهای خاص شخصیت: زمانی ناسازگار تلقی می شوند، یا به تعبیری دیگر، شخصیت هنگامی دچار اختلال است كه شخص قادر نباشد رفتار خود را بر اساس تغییرات معنی دار محیطی تعدیل نماید و خود را با آنها سازگار نماید (آزاد، 1378). اختلالات شخصیت یكی از مهمترین، كم شناخته شده ترین و بحث انگیزترین طبقات آسیب شناسی روانی است. (لیبروتیز، استون .كوركات 1986 به نقل از پور افكاری). اختلال شخصیت، درماندگی و مشكلات ناشی از آن، در تمام عمر دامنگیر فرد می شود. ولی با این حال، انواع این اختلالات از لحاظ میزات فروپاشی زندگی فرد با هم تفاوت دارند. با این حال چه اختلال شدید و چه خفیف باشد تمام جنبه های وجود شخص را متأثر می كند. درمان این اختلالات از دشوارترین نوع درمانهای روان شناختی می باشد.
اختلال شخصیت مرزی: بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مرز بین نوروز و پسیكوز قرار گرفته با بی ثباتی فوق العاده عاطفه یا خلق، رفتار، روابط بین فردی و هویت مشخص می گردند. این اختلال را اسكیزوفرنی سرپایی شخصیت، شخصیت انگارنه ، اسكیزوفرنی شبه نوروتیك ، منش پسكوتیك ، شخصیت بی ثبات از نظر هیجان نیز خوانده اند. در ICD-10 این اختلال با نام اختلال شخصیت هیجانی بی ثبات نامیده شده است. (كاپلان – سادوك، 2003، ترجمه پور افكاری، 1384).

مقدمهشخصیت عبارت است از سبك ها و روش های ویژه ای كه هر انسان در تفكر و رفتار دارد. به عبارت دیگر نحوه خاص فكر كردن، رفتار كردن هر شخص منعكس كننده شخصیت اوست. (آزاد، 1375).صفات شخصیتی الگوهای پایداری از ادراك، برقراری ارتباط و تفكر درباره محیط و خویشتن هستند كه در گستره وسیعی از زمینه های اجتماعی و شخصی ظاهر می شوند.( راهنمای شخصیتی و آماری اختلال های روانی، 1374).اختلال شخصیتراههای ویژه پاسخگویی فرد، اغلب به شخصیت وی اشاره دارد، سبكهای شخصیتی افراد، رفتار آنها را در همه مواقع یكسان تحت تأثیر قرار نمی دهد. گاه محیط فرد دستخوش تغییرات می گردد و این تغییرات مستلزم اتخاذ رویكردهای متفاوتی است. اگر فرد نتواند رفتارش را در راستای این تغییرات اصلاح كند سبك شخصیتی وی غیر انطباقی می شود. چنانچه سازمان شخصیت فرد به قدر كافی انعطاف نداشته باشند تا به خود اجازه دهد حداقل به طور انطباقی به انواع موقعیت های معمولی عكس العمل نشان دهد. ممكن است دچار اختلال شخصیت باشد. (ساراسون و ساراسون، ترجمه دهقانی، نجاریان، اصغری مقدم، 1387).این اختلال می تواند فردد را در موقعیت های مختلف دچار مشكل سازد و در نهایت به اضطراب و پریشانی و افسردگی منجر گردد. اختلال شخصیت ویژگیهایی دیرپا و غیر انطباقی هستند. (غیر انطباقی در رابطه با محیط) چنین اختلالاتی معمولا اواخر كودكی و یا حداقل اوایل نوجوانی آغاز می شوند. و تا بزرگسالی ادامه می یایند. این اختلالات نگرش خود را به نحو شدیدی نسبت به موقعیت های ایجاد كننده فشار روانی محدود می سازد. این شیوه نگرش تنها به سلسله ای محدود و خشك از پاسخ ها اجازه عمل می دهد.(ساراسون و ساراسون، 1387). به عبارتی دیگر سبكهای خاص شخصیت: زمانی ناسازگار تلقی می شوند، یا به تعبیری دیگر، شخصیت هنگامی دچار اختلال است كه شخص قادر نباشد رفتار خود را بر اساس تغییرات معنی دار محیطی تعدیل نماید و خود را با آنها سازگار نماید (آزاد، 1378). اختلالات شخصیت یكی از مهمترین، كم شناخته شده ترین و بحث انگیزترین طبقات آسیب شناسی روانی است. (لیبروتیز، استون .كوركات 1986 به نقل از پور افكاری). اختلال شخصیت، درماندگی و مشكلات ناشی از آن، در تمام عمر دامنگیر فرد می شود. ولی با این حال، انواع این اختلالات از لحاظ میزات فروپاشی زندگی فرد با هم تفاوت دارند. با این حال چه اختلال شدید و چه خفیف باشد تمام جنبه های وجود شخص را متأثر می كند. درمان این اختلالات از دشوارترین نوع درمانهای روان شناختی می باشد.اختلال شخصیت مرزی: بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مرز بین نوروز و پسیكوز قرار گرفته با بی ثباتی فوق العاده عاطفه یا خلق، رفتار، روابط بین فردی و هویت مشخص می گردند. این اختلال را اسكیزوفرنی سرپایی شخصیت، شخصیت انگارنه ، اسكیزوفرنی شبه نوروتیك ، منش پسكوتیك ، شخصیت بی ثبات از نظر هیجان نیز خوانده اند. در ICD-10 این اختلال با نام اختلال شخصیت هیجانی بی ثبات نامیده شده است. (كاپلان – سادوك، 2003، ترجمه پور افكاری، 1384).

دانلود بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی

+ تعداد بازدید : 37 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

هزینه های اخذ ویزای استرالیا

هزینه های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسکیل ورکر ( مهارت از طریق تخصص ) به شرح زیر می باشد :

  1. هزینه های دولتی ویزای استرالیا
  2. حق الوکاله موسسه تداوم نسل سپید


هزینه های دولتی ویزای اسکیل ورکر استرالیا هزینه هایی هستند که فرد متقاضی در طول پروسه باید به دولت استرالیا بپردازد . که یکی هزینه ی ارزشیابی مدرک تحصیلی (Assessment) می باشد و بسته به سازمان ارزیابی کننده 550 تا 800 دلار استرالیا می باشد که این مبلغ را دولت استرالیا (سازمان مربوطه) برای ارزشیابی مدرک تحصیلی فرد متقاضی ویزای استرالیا در نظر گرفته است و دیگری هزینه ی دولتی هزینه صدور ویزای استرالیا برای شخص متقاضی (Client) می باشد .که هزینه ی ویزا بعد از اندکی افزایش در جولای 2015 (تیر 94) به شرح زیر اعمال گردید :

  1. چنانچه فرد متقاضی مجرد باشد هزینه ی ویزا برای وی 3600 دلار استرالیا است .
  2. چنانچه فرد متقاضی متاهل باشد هزینه ی ویزا برای همسر 1800دلار استرالیا است .
  3. هزینه ی ویزا برای هر فرزند زیر 18 سال نیز900 دلار استرالیا می باشد.


لازم به ذکر است که همه ی این هزینه های دولتی به دولت استرالیا و سازمان های مربوطه تسلیم می گردد. ضمنا حق الوکاله یموسسه تداوم نسل سپید به دلار آمریکا می باشد و در سه قسط تقریبا مساوی دریافت می گردد.

  1. قسط اول زمان اخذ قرارداد
  2. قسط دوم بعد از اخذ جواب مثبت ارزشیابی مدرک تحصیلی متقاضی
  3. قسط سوم نیز بعد از اخذ ویزا(صدور ویزا ) موکل موظف به پرداخت آن خواهد بود.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن های این مرکز تماس حاصل نمایید.

+ تعداد بازدید : 35 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

موسسه تداوم نسل سپید

با توجه به تقاضای بسیار بالای مهاجرت به استرالیا موسسه تداوم نسل سپید در نظر دارد خدمات مهاجرت به استرالیا را که شامل مشاوره و انجام پروسه کامل مهاجرتی می باشد با قیمتی مناسب برای متقاضیان (مهاجران) انجام دهد.

موسسه تداوم نسل سپید به شماره ی ثبت 32120 سالهاست که مشغول فعالیت در زمینه ی مهاجرت از طریق ویزای تخصصی اسکیل ورکر است .
بارزترین مشخصه ی این موسسه در زمینه ی مهاجرت با توجه به بازخورد افراد و پرونده های مختلف که تجربه ی آشنایی و همکاری با موسسه ی ما را داشته اند احترام به حقوق فرد متقاضی (موکل) ،صداقت در گفتارو راهنمایی کارشناسانه مهاجرتی و پاسخگویی به کلیه ی سوالها و نیازهای پروسه ی مهاجرت در سریعترین زمانِ ممکن است .
تداوم نسل سپید با سالها تجربه در زمینه ی مهاجرت از طریق ویزای اسکیل ورکر شما را در پروسه ی مهاجرت یاری می کند. هدف ما رضایت شما متقاضیان عزیز و اخذ ویزا برای شما در کوتاهترین زمان ممکن می باشد .
موسسه تداوم نسل سپید تمام سعی و تلاش خود را انجام خواهد داد تا موکلین در سریعترین زمان ممکن ویزایشان را دریافت و به هدف خود یعنی مهاجرت به استرالیا برای زندگی بهتر دست یابند .
همین حالا می توانید با موسسه تداوم نسل سپبد تماس بگیرید و مشاوره کنید و با خیالی آسوده پرونده ی مها جرتی خود را به ما بسپارید.
تداوم نسل سپید یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ی خدمات مشاوره ای و پذیرش پرونده های اخذ ویزا برای کشور استرالیا از طریق ویزای اسکیل ورکر است.
موسسه تداوم نسل سپید با سالها تجربه موفق در زمینه ی اخذ ویزای اسکیل ورکر توانسته است با دقیق ترین و کاربردی ترین راه حل ها به متقاضیان (مهاجران)بسیاری کمک کند تا پرونده های خود را با موفقیت در کوتاهترین زمان ممکن به انجام برسانند و موفق به اخذ ویزای استرالیا (Australia) شوند.
موسسه تداوم نسل سپید در همه ی مراحل یک پرونده ی مهاجرتی از مرحله ی اول تا دریافت موفقیت آمیز ارزیابی از سازمان های مربوطه و اخذ اسپانسرشیپ از ایالتهای ممکن و ارسال پرونده به سازمان مهاجرت شما را در امر مهاجرت یاری می نماید.

+ تعداد بازدید : 36 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

مهاجرت استرالیا ، پرسش و پاسخ

در این مطلب برخی از مهمترین پرسشهایی که در 3 ماه گذشته از طرف متقاضیان ویزای اسکیل ورکر استرالیا با این موسسه مطرح گردیده است مشاهده مینمایید. در صورتی که پس از مطالعه این صفحه پاسخ خود را دریافت نکردید قبل از ارسال پرسش خود از طریق فرم مشاوره ابتدا موضوع مورد نظر خود را در سایت ( از طریق کادر جستجو ) جستجو نمایید و چنانچه پاسخ خود را یافت نکردید، سپس نسبت به ارسال پرسش اقدام نمایید.


ویزای کلاس 189 استرالیا چیست ؟

ویزای کلاس 189 استرالیا : این حالت از ویزای برای مهاجرت به استرالیا بهترین نوع ویزای استرالیا است چراکه شما از همان ابتدا با اقامت دائم وارد شده و به هیچ ایالت و شخص یا سازمانی وابسته نیستید ، بدیهی است شما در این حالت می توانید در هر کجای استرالیا که دوست داشته باشید ساکن شوید .

توضیحات جامع و کامل در ارتباط با ویزای 189 استرالیا را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

ویزای کلاس 189 استرالیا


ویزای کلاس 190 استرالیا چیست ؟

ویزای کلاس 190 در واقع یک ویزای امتیازی است . این ویزا مربوط به افرادی است شرایط کامل دریافت ویزای استرالیا را ندارند و جهت مهاجرت به استرالیا تمایل دارند ازحمایت (اسپانسر) ایالتی برخوردار شوند.

یکی از دلایل رایج که این افراد واجد الشرایط اخذ اقامت دائم به صورت مستقیم نمی باشند کمبود امتیاز و نرسیدن مجموع امتیازات آنها به 60 امتیاز است که این کمبود امتیاز می تواند به دلیل بالا بودن سن متقاضی یا ضعیف بودن وضعیت زبان انگلیسی یا نداشتن سابقه کار کافی و کمبود امتیاز مدرک تحصیلی است . اطلاعات کامل در رابطه با ویزای 190 استرالیا را میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

ویزای کلاس 190 استرالیا


ویزای کلاس 489 استرالیا چیست ؟

ویزای 489 استرالیا : ویزای اقامت موقت ایالتی 4 ساله ی استرالیا برای متقاضیانی است که نتوانسته اند از طریق ویزاهای تخصصی مستقل برای مهاجرت به استرالیا اقدام کنند. ویزای 489 در واقع یک ویزای امتیازی است. این ویزا ویزای اقامت موقت با قید و شرط استرالیا می باشد که برای 4 سال اقامت موقت استرالیا را به فرد متقاضی اعطاء می کند شرط صدور این ویزا تعهدی است که متقاضی به یکی از ایالت های استرالیا می دهد که به مدت 2 سال اول ورودش در آن ایالت خاص کار و زندگی کند. مشاهده اطلاعات بیشتر درباره ویزای 489 استرالیا از طریق لینک زیر

ویزای کلاس 489 استرالیا


خدمات موسسه تداوم نسل سپید

کاربران گرامی و بازدید کنندگان محترم ، کلیه فعالیت های این موسسه (به شماره ثبت 32120 ) کاملا قانونی است و تنها مختص به ویزای اسکیل ورکر استرالیا و کلاسهای مرتبط با آن میباشد. بنابراین جهت دریافت و مشاوره انواع دیگر ویزای استرالیا ( ویزای توریستی، ویزای تجاری و غیره ) با سایر همکاران ما مشورت نمایید. لیست خدمات این موسسه در زمینه ویزای اسکیل ورکر به شرح زیر میباشد :

خدمات اسکیل ورکر تا دریافت ویزای استرالیا

ویزای استرالیا از اسسمنت تا اخذ ویزا

خدمات از ابتدای پروسه تا اخذ اسسمنت (Assessment)

خدمات پس از اخذ ویزای استرالیا


هزینه کامل ویزای استرالیا چقدر است؟

هزینه های مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسکیل ورکر ( مهارت از طریق تخصص ) به شرح زیر می باشد :

هزینه های دولتی ویزای استرالیا

هزینه های دولتی ویزای اسکیل ورکر استرالیا هزینه هایی هستند که فرد متقاضی در طول پروسه باید به دولت استرالیا بپردازد . که یکی هزینه ی ارزشیابی مدرک تحصیلی (Assessment) می باشد و دیگری هزینه ی دولتی صدور ویزای استرالیا برای شخص متقاضی (Client) می باشد .

حق الوکاله موسسه تداوم نسل سپید

حق الوکاله ی موسسه تداوم نسل سپید به دلار آمریکا می باشد و در سه قسط تقریبا مساوی دریافت می گردد. در صورت تمایل میتونید هزینه های اخذ ویزای استرالیا را از اینجا ملاحظه نمایید.


هزینه زندگی در استرالیا

بطور کلی هزينه ها از يك ايالت به ايالت ديگر و حتی در مناطق مختلف يك ايالت متفاوت است و به ميزان زيادی به منطقه ای كه در آن زندگی می كنيد و شيوه زندگی شما بستگی دارد ، بعنوان مثال سیدنی دارای بالاترین هزینه های زندگی و آدلاید دارای کمترین می باشد. قيمت لوازم ضروری مثل غذا، نوشيدنی و لباس نسبتا پايين است ولی در مورد محصولات صنعتی چنين نيست، چرا كه بسياری از آنها از خارج از كشور وارد می شوند.


نحوه امتیاز بندی متقاضیان اقامت در استرالیا

بر طبق پیشنهاد وزیر مهاجرت به استرالیا ؛ سناتور بوون ، حد نصاب امتیاز 60 خواهد بود . این امتیــاز ابزاری است برای اداره مهاجرت استرالیا که واجـــد شرایط بودن یک متقاضـــی برای اخذ ویزای اقامـــت دائــــم استرالیا را تخمین بزند. امتیاز بندی مهاجرت استرالیا


مدت زمان ارزشیابی مدرک تحصیلی

مدت زمان اخذ ارزشیابی مدرک تحصیلی (اسسمنت) بسته به سازمان ارزیابی کننده متفاوت است و مدت زمان دقیقی وجود ندارد ولی گرفتن ارزشیابی از سازمان کامپیوتر استرالیا(ACS) حدودا بین 1 تا 3 ماه زمان می برد و گرفتن ارزشیابی از سازمان مهندسین (Engineers Australia) حدود 4 ماه زمان می برد و اخذ ارزشیابی از سازمان وت اسس (VETASSESS) حدودا 5 ،6 ماه به طول می انجامد.ولی این زمانها تقریبی است و گاها این پروسه سریعتر انجام شده و به ندرت پیش می آید که زمان بیشتری طول می کشد.


مدت زمان پروسه ی اسکیل ورکر از اسسمنت تا ویزا

مدت زمان لازم برای اخذ ویزای اسکیل ورکر استرالیا از ابتدا تا انتهای پروسه و دریافت ویزا حدود یک سال تا یک سال چند ماه است و به ندرت ممکن است بیشتر طول بکشد. در گذشته این پروسه ممکن بود تا 4 سال ادامه داشته باشد ولی در حال حاضر زمان دریافت ویزای اسکیل استرالیا بسیار کوتاه شده و در صورتی که شما به موقع مدراک خود را ارائه کنید ( خصوصا مدرک آیلتس ) حدودا یک سال طول می کشد و ما ویزاهای 12 و 13ماهه هم در سال اخیر داشته ایم.


سابقه کار مورد قبول سازمان های ارزشیابی کننده

در پروسه مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص و اخذ ویزای اسکیل ورکر سابقه کار زمانی پذیرفته و به شما امتیاز می دهد که

1- بعد از اخذ مدرک تحصیلی باشد. البته در نهایت نظر افسر بررسی کننده ملاک است و مواردی وجود داشته که سابقه کار حین تحصیل تبدیل به امتیاز شده باشد ولی این موارد به ندرت دیده میشود

2- سابقه کار در ارتباط با مدرک تحصیلی متقاضی باشد.


حداقل نمره ی آیلتس جهت اخذ ویزای اسکیل ورکر استرالیا

برای مهاجرت به استرالیا از طریق اسکیل ورکر حداقل آیلتس لازم آیلتس 6 در چهار مهارت (EACH SKILL) است.هر چند که امتیاز آیلتس 6 صفر است و به شما امتیازی نمی دهد ولی شرط لازم برای ویزای اسکیل ورکر استرالیا است.

+ تعداد بازدید : 32 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

مهاجرت به استرالیا

استرالیا به دلیل داشتن شرایط مطلوب اشتغال مورد توجه بسیاری از مهاجران در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. استرالیا مجموعه‌ای از شرایط از جمله سن، سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... را برای مهاجرین تعیین کرده است.

استرالیا کشوری صنعتی و ثروتمند می‌باشد که به لحاظ رفاه در سال 2012 در ردیف دوم قرار گرفته است. این کشور در حدود 23 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر کانبرا می‌باشد. سیدنی و ملبورن نیز دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور مرز خاکی با هیچ کشور دیگری ندارد و دور تا دور آن را آب فرا گرفته است. استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر دنیاست که به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب، موقعیت شغلی فراوان، خدمات اجتماعی و ... سالانه هزاران نفر از اقصی نقاط دنیا به این کشور مهاجرت می‌کنند.

بر اساس واحد اطلاعات اکونومیست، ملبورن در ایالت ویکتوریا برای پنجمین سال متوالی عنوان بهترین شهر دنیا را برای زندگی از آن خود کرده است. این رتبه بر پایه معیارهایی چون امکانات رفاهی، خدمات درمانی و شهری در نظر گرفته شده است.

مهاجرت به استرالیا روش های مختلفی دارد :

مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت دائم استرالیا از طریق نیروی کار متخصص ( ویزای اسکیل ورکر ) سریعترین راه ممکن است که شرایط خاص خود را دارد. در صورت تمایل با شماره تلفنهای موسسه تماس حاصل نمایید.

Immigration to Australia

+ تعداد بازدید : 38 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :

http://on-networkers.tk/
http://on-networkers.ml/
http://on-networkers.ga/
http://on-networkers.cf/
http://on-networkers.gq/
http://patagh-news.tk/
http://wildwolf.tk/
http://eivan213.ml/
http://niloofaraneha.cf/
http://mahmonir.tk/
http://hadithedel.tk/
http://didgahe-no.tk/
http://boyebehesht.tk/
http://arrive.ml/
http://sheitoonak.tk/
http://hendone.ml/
http://digitalyha.tk/
http://faryadesokoot.cf/
http://masan.ml/
http://vooroojak.tk/
http://tabahar.gq/
http://iman2016.ga/
http://mohsen132.tk/
http://tajrobiyat.ml/
http://n0tes.cf/
http://nelo81.tk/
http://ane19sale.ml/
http://hobabha.ga/
http://aghaye-derakht.cf/
http://esperanza11.gq/
http://on-the-way.ml/
http://termehh.tk/
http://withme.ga/
http://pilman-wolf.cf/
http://roshana66.gq/
http://bisavad.tk/
http://figmentgire.tk/
http://manosusuu.ml/
http://12infinite.cf/
http://mfam.gq/
http://adamakechoobi.ga/
http://eshgeatashin.tk/
http://dina746.ml/
http://ashghal2ni.cf/
http://songteta.tk/
http://hellokittiy.gq/
http://avisha.cf/
http://royaesadegh.tk/
http://nimehshab.ml/
http://disgust.tk/
http://shaghayeg.ga/
http://8adia11.tk/
http://pic-queen123.cf/
http://manismah1.gq/
http://hod219.ml/
http://allreligion123.tk/
http://talangoretahavol.ml/
http://aedlworld.tk/
http://kahkeshan-black.ga/
http://nojoom-fibi.cf/
http://dorraninegad.tk/
http://ferferehmoo.gq/
http://simasinama.tk/
http://a4faran3.ml/
http://maturation.tk/
http://midonesti.tk/
http://aftabe-l-bo0m.ml/
http://girlygif.ga/
http://emo-vampire.cf/
http://gamegamer.tk/
http://569741.ml/
http://lovespeople.ml/
http://rezame777.cf/
http://mrmstore.cf/
http://kadbanoooo.tk/
http://khoshmaze77.tk/
http://atrinayeman.ml/
http://kolbehyma.ga/
http://eshghodel.cf/
http://asemann73.tk/
http://silencestoppage.gq/
http://einyanieshgh.cf/
http://sina551.tk/
http://yrazazan88.ml/
http://ghazal1378.tk/
http://pinkrainbow.tk/
http://lil-moustache.ml/
http://melika3.ga/
http://cottage11.tk/
http://silentblack.cf/
http://tanhatrean.gq/
http://sultane-eshgh.tk/
http://boosehyeeshgh.gq/
http://sarf.ml/
http://asmeovi.cf/
http://frmyloveaji.tk/
http://sarotah-y-karbaas.ml/
http://avai-ashena.ga/
http://jade-eshgh.cf/
http://shaaadi.gq/
http://30klate.tk/
http://marde-shokolatie-man.ml/
http://donyayevironeh.cf/
http://misscall2.tk/
http://mehran-5379.gq/
http://jansel.tk/
http://bedoone2.ml/
http://myhero-h.ga/
http://fagirak.cf/
http://jangalodarya.tk/
http://holonanana.tk/
http://khaterehayema2ta.gq/
http://rasoul13.ml/
http://sonikbam.tk/
http://zah123456.ga/
http://saraa97.tk/
http://saidmehdirahmati-1.ml/
http://nefrat-216.ga/
http://daryaaaaa.cf/
http://sara374.gq/
http://paria0861.tk/
http://ttm2011.tk/
http://iranboy11.ml/
http://bientaha97.gq/
http://virone.tk/
http://abadi3200.tk/
http://taraaskaripatogh.ml/
http://amesteridaa.ga/
http://manoto68.tk/
http://living3m.ga/
http://ferdosi70.gq/
http://amirak.tk/
http://iceheart0ma2ta.ml/
http://eshghu.ga/
http://shoya.tk/
http://shenel-ghermeze.tk/
http://ak3130.ml/
http://amesteridaa.gq/
http://love-79.tk/
http://bexatereto.ml/
http://arosaka.ga/
http://darammiram2.cf/
http://layaaa.tk/
http://x-151.tk/
http://hamsafarekhak16.ml/
http://bahar-zendegi.tk/
http://jujekuchuloo.ml/
http://taraaskaripatogh.ga/
http://sayeroo00shan.ml/
http://tanhayebnam.tk/
http://eshgheman1392.gq/
http://aghayeloo.tk/
http://winx30.ml/
http://shabayebisetaram.tk/
http://hemila9776.cf/
http://mohajere-aban.tk/
http://hosseines.ml/
http://deserteed.ga/
http://royahayman.gq/
http://zibayefaribande.ml/
http://amin3904.tk/
http://nikan-d.ga/
http://lovee123.cf/
http://zmatin.tk/
http://djmousavi.tk/
http://mm18.ml/
http://alone-princess77.tk/
http://dokhtaretaji.ga/
http://mzanganeh1374.cf/
http://farhad7kahkesan.gq/
http://asheghanefarhad.tk/
http://mahsa7-abi.ml/
http://love12222.ga/
http://mehrvamohabat.ml/
http://mesle-shishe.tk/
http://infoahvazmehr.tk/
http://gladface.ml/
http://yslovers.ga/
http://ye-vebe-jadid.cf/
http://triste123.ml/
http://girlsdream1.tk/
http://apadana1978.gq/
http://parking33.cf/
http://zeewa23.tk/
http://ellarnazi.ml/
http://hiphop2013.tk/
http://kral-turkan.ml/
http://oblivious.cf/
http://heminhajigharnaei.cf/
http://elwado.gq/
http://saberasi.tk/
http://hatelifehate.ml/
http://neda95.cf/
http://chaviil.gq/
http://bsjmahdieh.tk/
http://a1tanha.tk/
http://b003.ml/
http://sedayesokooteshab.ml/
http://aref14.cf/
http://knowledges-1998.gq/
http://fatemehashegh.cf/
http://boyofautumn.ga/
http://fagrofahsha.tk/
http://ko9ka.ml/
http://avanyar.ga/
http://shadow-girl-1996.tk/
http://rentallove.cf/
http://zibayefaribande.gq/
http://shirin-rhp.tk/
http://tanhatarintanham.tk/
http://babol64.ga/
http://goftogouyetanhaei.cf/